Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Regler för påskfyrar

Att elda påskfyrar är en trevlig gammal fin tradition som vi absolut ska bevara och fortsätta njuta av i framtiden, men för att vi ska kunna göra detta, måste en förändring ske.

Eldandet måste ske på ett miljömässigt hållbart sätt.
Påskfyrar bör anmälas till räddningstjänsten (telefon: 0523-66 40 00) och tillstånd krävs från markägaren. Det måste också finnas en person eller en förening som står som ansvarig när man söker tillstånd från markägaren. Den som ansöker om tillstånd på kommunens mark kommer att få tillgång till en container där man kan lägga skräpet efter påskfyren och som sedan kommunen kostnadsfritt forslar bort.
Sotenäs Kommun ställer sig positiv till att upplåta mark till organiserade påskfyrar.
För markägartillstånd, i de fall det är på kommunal mark, kontakta kommunens Plan- och Exploateringsavdelning (mejla: sbf@sotenas.se eller ring 0523-66 40 00).

 

  • I påskfyrarna får endast rent trä och trädgårdsavfall eldas. Det är FULLSTÄNDIGT FÖRBJUDET att elda tryckimpregnerat virke eller däck.
  • Brinnande gummidäck innebär frisläppande av bland annat cancerframkallande ämnen. Dessutom bildas partiklar, som kan tränga ner i lungorna och orsaka skador och på sikt även dödsfall.

Tryckimpregnerat virke innehåller också olika tungmetaller som frigörs vid förbränningen och är hälsovådligt att andas in. Även askan som blir kvar, innehåller stora mängder tungmetaller.
Nu hoppas vi att vi får fina, miljövänliga påskfyrar att samlas kring!

Vi förutsätter att man följer Folkhälsomyndighetens råd för folksamlingar: www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bilden: I slutet av 2018 tvingades Sotenäs kommun städa upp gamla påskfyrar i olika orter av kommunen, då avfallet innehåller starkt miljöfarliga ämnen. Denna städinsats kostade nästan 100 000 kronor, pengar som kommunen kunde ha använt till något betydligt roligare.

Dela detta innehåll