Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Registrera din brunn och få ett bättre skydd  

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn.
  • Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

 

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben. Länk till SGUs inrapporteringsformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

 

Är ni intresserade att medverka eller har frågor får ni gärna kontakta SGU, Carola Lindeberg 046-311 774 eller carola.lindeberg@sgu.se

Dela detta innehåll