Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Rapportera in trygga och otrygga platser i Sotenäs kommun

En ljushårig kvinna med långt hår står bredvid en man med kort, grått hår och glasögon. Bakom dem skymtar ett berg och en buske.

Emma Vånder, folkhälsostrateg och Jimmy Göransson, säkerhetsstrateg.

Sotenäs kommun har påbörjat ett systematiskt trygghetsarbete, genom gruppen EST (Effektiv Samordning för Trygghet). Grunden i arbetet är att skapa en lägesbild över hur tryggheten upplevs i kommunen.

Nu har du som bor och vistas i kommunen möjlighet att vara delaktig och rapportera de platser där du känner dig otrygg, men även platser du upplever som trygga. Dina åsikter är viktiga i kartläggningen av platser där det finns möjlighet till förbättring av tryggheten. Kartformuläret finns tillgängligt via kommunens webbplats och du rapporterar när du vill.


 "När du rapporterar in dina upplevelser av otrygga och trygga platser i kommunen bidrar du med värdefull information i arbetet med att göra kommunen tryggare för alla" berättar Jimmy Göransson, säkerhetsstrateg i Sotenäs kommun och delaktig i EST-gruppen.


Formuläret är till för alla som bor och vistas i Sotenäs kommun och resultatet kommer att ligga till grund för prioriteringar av trygghetsskapande åtgärder.


"En otrygg plats kan exempelvis vara där det förekommer klotter/skadegörelse, där det är mörkt och dålig sikt eller där du upplever något annat som otryggt. Du kan även passa på att rapportera vad du tycker kännetecknar en trygg plats”, säger Emma Vånder, folkhälsostrateg i Sotenäs kommun och delaktig i EST-gruppen.


Formulär för att rapportera in en trygg eller otrygg plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela detta innehåll