Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Nytt hälsoprojekt för elever

På bilden syns några av de inblandade i projektet: Linda Sahlström, folkhälsostrateg, Patrik Rasmussen, VD för Tumlaren, Peter Hansson, lärare och Daniel Nordström, tf rektor för vuxenutbildningen.

Nu påbörjas ett mycket intressant pilotprojekt i Sotenäs kommun som heter ”Hälsa för lärande – lärande för hälsa”!

Rådet för hållbarhet och hälsa har gett ett bidrag på cirka 160 000 kronor till projektet där fysisk aktivitet för eleverna kommer vara en stor del av satsningen.
Målgruppen för aktiviteterna består av elever i grundskolan som via elevhälsan kan erbjudas fysisk aktivitet på recept via elevhälsan. I projektet ingår även alla elever som är inskrivna på introduktionsprogrammen vid Sotenäs gymnasieskola. Projektet är ett samarbete med Tumlaren bad och rehabilitering.
Idag är det få barn och unga som når upp till rekommendationen för fysisk aktivitet som är 60 minuter för barn upp till 18 år, och för 18 år och uppåt är rekommendationen 30 minuter. Skolidrotten är för många ungdomar det enda tillfället till fysisk aktivitet under veckan. Forskning visar även att fysisk aktivitet ger förbättrad psykisk och fysisk hälsa, men det finns också en koppling till elevers inlärning och förbättrade studieresultat.
I projektet kommer det också att ingå föreläsningar och eleverna får själva vara delaktiga i val av aktiviteter. Samtliga aktiviteter kommer att genomföras under skoltid på Tumlaren.
Förhoppningen med pilotprojektet är att det ska öka deltagarnas välbefinnande och att de ska tycka att det är roligt att röra på sig, men även att de får mer energi till skolarbete.

En annan förhoppning är att det efter projekttidens slut ska gå att utvärdera om projektet kan utökas ytterligare till att involvera fler skolor och elever och att arbetet kan bli en del av elevhälsans och skolans ordinarie verksamhet.

 

För mer information kontakta:

Linda Sahlström, folkhälsostrateg

Telefon: 0523- 66 45 83

Mejl: linda.sahlstrom@sotenas.se

Dela detta innehåll