Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Nya rutiner för färdtjänst och sjukresor

Information om åtgärder inom färdtjänst och sjukresor med anledning av covid-19.

Med anledning av corona-virusets spridning och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gått ut med för att förhindra smittspridning genomför Västtrafik nu förändringar inom färdtjänst och sjukresor.
Beslutet innebär att så kallad ensamåkning införs inom denna trafik, där resenärerna ofta tillhör riskgruppen. Resorna kommer alltså inte samordnas på det sätt som normalt sker. Varje resenär beställer sin resa som vanligt, men reser ensam i fordonet. Det gör att Västtrafik på ett bättre sätt uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer och minskar risken för smittspridning för både förare och resenär.


Successivt införande

Åtgärden införs successivt och gäller från och med idag fredag 27 mars 2020. Beslutet påverkar inte dag- och omsorgsresor och inte heller skoltaxi eller Ronden. Resenärer till dag- och omsorgsverksamheter och till skola reser endast när man är symptomfri.
Införandet av ensamåkning kan genomföras tack vare den kraftiga nedgång i resandet som skett på grund av Covid-19 och som medfört fler tillgängliga fordonsresurser.
Med anledning av Corona-viruset står vi alla inför stora och komplexa utmaningar. Västtrafik hoppas på förståelse för dessa åtgärder som är en förutsättning för att man ska kunna fortsätta utföra trygga resor i den särskilda kollektivtrafiken.

Dela detta innehåll