Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Möte med många värden

Nyligen träffades utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, totalt 20 personer, för att arbeta med HÖK-18.

Det står för Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor.
”Det är viktigt att ha en levande dialog mellan arbetsgivare och arbetstagarnas parter. De fackliga företrädarna har mycket att tillföra vid ett sådant här möte. Det blev en mycket lärorik dag ” säger Ulf Blomquist, chef för utbildningsförvaltningen.
Fokuset under dagen låg på lönebildning, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.
”Arbetet är inte färdigt utan kommer att fortsätta under många år framöver i olika former. Vi kommer att träffas igen under början av vårterminen.” säger Ulf Blomquist.
Även Lärarförbundets ordförande i Sotenäs, Malin Hedberg, uppskattade dagen:
”Vi är väldigt positiva till ett sådant här samarbete med arbetsgivaren och vi strävar ju alla efter att vi ska fullfölja avtalet” säger hon.

 

För mer information kontakta:

Ulf Blomquist, chef Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0523-66 46 86

Mejl: ulf.blomquist@sotenas.se

Dela detta innehåll