Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Mer miljövänliga påskfyrar

I slutet av 2018 städade kommunen upp flera påskfyrar i kommunen.

Att elda påskfyrar är en trevlig gammal fin tradition som vi absolut ska bevara och fortsätta njuta av i framtiden, men för att vi ska kunna göra detta, måste en förändring ske. Eldandet måste ske på ett miljömässigt hållbart sätt.

Påskfyrar bör anmälas till räddningstjänsten (telefon: 0523-66 40 00) och tillstånd krävs från markägaren. Det måste också finnas en person eller en förening som står som ansvarig när man söker tillstånd från markägaren.

Sotenäs Kommun ställer sig positiv till att upplåta mark till organiserade påskfyrar.

För markägartillstånd, i de fall det är på kommunal mark, kontakta kommunens Plan- och Exploateringsavdelning genom att mejla: sbf@sotenas.se.

Ansökan om att anordna en påskfyr hittar du här.  Pdf, 82.8 kB.


Ansökan ska vara inlämnad senaste 2020-03-19.


I påskfyrarna får endast rent trä och trädgårdsavfall eldas. Det är inte tillåtet att elda avfall, varken i tunna, kamin eller i en hög på marken. Du får alltså inte elda brädor, gummidäck, möbler, träspån etcetera. Den låga förbränningstemperaturen och bristen på rening av rökgaserna gör att det bildas stora mängder farliga ämnen. Förutom sot och rök, som syns, bildas hundratals ämnen som inte syns.

Det kan exempelvis bildas dioxiner, som är extremt giftiga och skapar miljöproblem redan vid mycket små mängder. Det finns risk att även kolväten, som är cancerframkallande och tungmetaller, som kan ge njurskador, benskörhet och fosterskador bildas när man eldar avfall.


För mer information kontakta:

Johan Fransson, vikarierande plan- och exploateringschef, Sotenäs kommun

Mejl: johan.fransson@sotenas.se

Telefon: 0523- 66 44 95

Dela detta innehåll