Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Mer bidrag till skapande skola

Vi satsar på barnen! Sotenäs kommun har fått 228 000 kronor till skapande skola i statliga bidrag, vilket är cirka 60 000 kronor mer än föregående läsår.

Det är en statlig satsning genom statens kulturråd som barn- och ungdomskulturgruppen i Sotenäs kommun förvaltar för att ge barnen möjlighet till eget skapande. Det här bidraget gör att konst och kultur integreras i grundskolan och förskolan. Det bidrar också till att barn i större utsträckning får ta del av och delta i professionell kulturverksamhet och får större möjligheter till eget skapande. Britt Wall, kultursekreterare, berättar om ett upplägg där alla årskurser involveras av någon form av konst- och kulturprojekt. Bland annat har eleverna i årskurs 9 sedan en tid tillbaka fått skapa egna filmer och sedan visa upp dessa på vita duken under en filmgala. Eleverna i årskurs 8 har fått delta i teater-workshops och de har även fokuserat på dans. I kommunens lågstadieklasser organiseras besök hos olika kulturmiljöer och institutioner där det finns ett samband med vår lokala kulturhistorik. Nytt för i år är att årskurs 6 kommer ha danspedagogik med fokus på strandskräp och förhoppningen är att detta kan leda till en utställning för att både lära och påminna om miljöfrågor, berättar Britt Wall. På bilden ses barn- och ungdomskulturgruppen som organiserar och köper in professionella kulturaktiviteter från förskoleklass till åk 9.


För mer information kontakta:
Britt Wall, kultursekreterare
Telefon:  0523 66 47 52

Mejl: britt.wall@sotenas.se

Dela detta innehåll