Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Markanvisningstävling för Kaprifolskolan

Vad kan Kaprifolskolan i Hunnebostrand användas till?

Nu anordnar Sotenäs kommun en markanvisningstävling för exploatörer. Det innebär att den exploatör som kommer med det bästa förslaget om hur Kaprifolskolan. från 1926, skulle kunna bevaras, får köpa fastigheten av kommunen.
”Det är en byggnad med en väldigt stor potential” säger plan- och exploateringschefen Amanda Jansson.
Detaljplanen för Kaprifolskolan medger flera användningsområden som bostäder, förskola och butik.
För att kunna delta i markanvisningstävlingen, som avslutas 31 maj i år, måste exploatören registrera sig för att få ut handlingarna. Detta för att kommunen ska veta vilka intressenter som finns och för att alla intressenter ska få samma svar på eventuella frågor.
Det vinnande förslaget väljs sedan under sensommaren eller hösten av kommunstyrelsen. Nu hoppas vi på många intressanta förslag!
Läs mer och registrera dig här


Dela detta innehåll