Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Landshövdingen besökte Sotenäs kommun

Från vänster: Landshövding Anders Danielsson, kommunalrådet Mats Abrahamsson och kommundirektör Maria Vikingsson.

Nyligen gästades Sotenäs kommun av landshövding Anders Danielsson och personal från länsstyrelsens stab för att bli informerad om covid 19-situationen och etableringen av Europas största landbaserade laxodling.

Kommunledningen med kommunalrådet Mats Abrahamsson, kommundirektör Maria Vikingsson, oppositionsråd Birgitta Albertsson och ordförande i tekniska utskottet Pär Eriksson, tog emot dem på Smögens Hafvsbad tillsammans med cheferna från omsorgen, samhällsbyggnad, personal och näringslivsutveckling.

”Vi uppskattar mycket att länsstyrelsen visar intresse för vår situation och vilka möjligheter vi har framöver”, konstaterar Mats Abrahamsson.

Hur har Sotenäs påverkats av covid-19-situationen och planerna på etablering av en landbaserad fiskeindustri stod på menyn. Inte minst hur en liten landsbygdskommun som Sotenäs ska hantera stora etableringar – och utmaningar som en pandemi.

”Kommunen skapade snabbt en pandemigrupp som på ett effektivt sätt kunnat samla in och kanalisera ut rätt information till stab, personal och politiker. Det har behövts snabba beslut och samsyn internt”, säger personalchef Erika Hassellöv som tillsammans med omsorgschef Lisbeth Olsson informerade landshövdingen om hur kommunen har hanterat de utmaningar som en pandemi av covid-19 har inneburit.

Bra samarbete med lokala aktörer, förebyggande arbete inom miljö- och livsmedel och tydlig information om vilka riktlinjer som finns att följa, är avgörande för att sommaren ska bli hanterbar. Tillsyn och hur riktlinjerna ska efterlevas är viktiga frågor att lösa.

”Det är viktigt att stat och kommun håller ihop och har en bra dialog”, konstaterade landshövdingen.

Tekniska utskottets ordförande Pär Eriksson lyfte den så viktiga infrastrukturfrågan kring vägutbyggnad, inte minst med tanke på den planerade etableringen. Han pekade på Sotenäs kommuns utsatta läge som liten kommun jämfört med storstadsregionerna och vikten av att våga satsa även ute i landsbygden.

”Är det något jag kan göra?”, undrade landshövdingen och Mats Abrahamsson konstaterade att dialogen med länsstyrelsen är god men det kommer behövas regionalt och nationellt stöd.

”Det här berör inte bara Sotenäs, det kommer påverka regionen och hela landet.” konstaterade näringslivsutvecklare Tomas Larsson som önskade en nationell lotsfunktion, liknande den kommunala lotsgrupp som finns i Sotenäs kommun.

På stående fot erbjöd landshövding Anders Danielsson Sotenäs kommun att länsstyrelsen ska ta ett initiativ för att bjuda in och identifiera de myndighetsaktörer som kan bidra till utvecklingen och underlätta för en etablering.

”Det är precis detta som staten bör göra, att stötta kommunernas arbete. Jag ser stora möjligheter till att detta kan leda till mycket ny kunskap i industriella processer. Den här situationen är ny för alla, vi behöver kunskap. Vi bör få till ett möte så fort som möjligt” sade han.

Landshövdingen sammanfattade lunchmötet på Smögen med att konstatera att det arbete som görs i Sotenäs är mycket imponerande, spännande och genomtänkt.

Dela detta innehåll