Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Intressant studiebesök på förbehandlingsanläggningar för matavfall

Flera män och kvinnor står med skyddsvästar och skyddshjälmar inne i en anläggning.

Som en aktivitet i projektet Cirkulär Bioekonomi i Sotenäs har medarbetare från Sotenäs Symbioscentrum varit på studiebesök i Falköping och Borås för att titta på deras förbehandlingsanläggningar av matavfall.

Studiebesöket skedde tillsammans med våra projektpartners Rena Hav, Klevs Gård och vårt renhållningsbolag Rambo AB.

Syftet med projektet är att öka mängden KRAV-certifierad gödning från den lokala biogasanläggningen genom aktiviteter kopplade till hela värdekedjan.

 

Läs mer eller kolla på projektfilmen:

 

Cirkulär Bioekonomi i Sotenäs - Symbioscentrum Länk till annan webbplats.

Dela detta innehåll