Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Internutbildningsprojekt har startat

Ett internutbildningsprojekt har startat inom grundskolorna (F- åk 6) i Sotenäs kommun.

Irene Jönsson (syd) och Ulla Rung (norr), båda specialpedagoger, berättar (bilden):
"Både nationellt och lokalt har vi sett en tid att resultaten i läsförståelse blir sämre. Att äga ett rikt språk med allt vad det innebär är en demokratifråga, varpå vi tillsammans gjorde denna satsning."
Att ge eleverna bättre lässtrategier, läskondition och läsförståelse är delar som ingår i utbildningen för lärare i samtliga ämnen, men nu får de alltså ännu mer utbildning i detta genom projektet.

"Vi kommer också att intensifiera samarbete med hemmen i detta. Vi har redan sett resultat på läsförståelse" säger Irene Jönsson.
I södra delen har pedagogerna från förskoleklass till åk 3 fokuserat på läsinlärningens alla steg och hur man säkerställer alla elevers framsteg i läsning och läsförståelse. Pedagogerna i åk 4-6 har fokuserat på läsförståelse, vilka texter pedagogen väljer att arbeta med och strategier för att tolka och förstå texter.

"I norra delen har man dessutom lagt in ett begrepp i fortbildningen som de kallar ”Bredda basen”", berättar Ulla Rung.
Hon fortsätter:
"Elever har olika förutsättningar och vårt uppdrag är att kompensera olikheter och svårigheter så vi får en likvärdig skola. Vi vill göra klassrummen tillgängliga för alla elever och vill öka antalet extra anpassningar till alla i den så kallade basen, som innefattar styrning och stimulans. Alla ska ha tillgång till bildstöd, tidsverktyg, hörselkåpor, specialkuddar och digitala hjälpmedel".

Ulla och Irene berättar att lärarna uppskattar att ha fortbildning på hemmaplan och utgå från den verksamhet man befinner sig i.
Förutom specialpedagogerna som leder kurserna så finns i Syd: Annika Harrysson och Marianne Olsson och i norr: Agneta Gerrbo, Kattis Karlsson och Nina Andersson.
Utbildningsinsatserna kommer att fortgå hela året ut.

 

För mer information kontakta:

Ulla Rung, specialpedagog

Telefon: 0523- 66 42 37

Mejl: ulla.rung@sotenas.se

 

Dela detta innehåll