Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Information om påskbrasor

Ska du anordna en påskbrasa i helgen? Då finns det regler som är viktiga för dig att känna till.

Det är du som ansvarar för säkerheten och att allt går rätt till. Alla påskbrasor ska anmälas till Räddningstjänsten. Ansvarig eller utsedd person ska vara kvar på plats tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet. Den som anordnar ett bål är alltid ansvarig. Räddningstjänsten kan beroende på väder och vind och hög brandrisk förbjuda eldning oavsett vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits. Information om den typen av eldningsförbud läggs ut på kommunernas hemsida.


Tillgång till släckredskap ska alltid finnas, exempelvis vattenkannor och stålkrattor. Tillgång till trädgårdsslang kan i många fall vara nödvändigt, det är också en trygghet för dig som ansvarig anordnare. Lämna aldrig elden utan tillsyn. Meningen med släckredskapen är att man ska kunna göra en snabb insats mot brandspridning från flagor och gnistor. Åtgärder bör vidtas för att hindra allmänheten att komma för nära elden. Möjlighet att larma räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefon vid nödsituationer är 112.

Bålet

  • Platsen för bålet ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader, kraftledningar eller vegetation, ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.
  • Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande.
  • Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas.
  • Bålet ska endast innehålla trädgårdsavfall såsom grenar, ris och andra träprodukter. Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte förkomma.
  • Bålet ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.
  • Om brasan är offentlig eller sker på allmän plats, om du gjort reklam i tidning eller via annan media ska tillstånd sökas hos Polisen på telefon 114 14 . Om du inte äger marken där du ska elda måste du ha tillstånd av mark- eller fastighetsägaren.

För mer information:

Peter Bergman, räddningschef

Telefon: 0523 66 45 29

Mejl: peter.bergman@sotenas.se

Dela detta innehåll