Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Hur kan vi stötta dig som lokal företagare?

Från kommunens sida ser vi mycket allvarligt på följderna av Coronapandemin och överväger hela tiden möjligheter att i det kritiska läget underlätta för de lokala företagen. Vi följer utvecklingen och reviderar våra insatser utifrån vad som händer under pandemin.

Vi vill skapa oss en bild över den lokala situationen

För att kunna göra rätt insatser så genomför vi en snabb kartläggning av hur företagen påverkas av situationen både nu och framåt. Det gör vi genom att fråga företagen själva genom en enkät som skickas ut på måndagen den 30 mars. Era svar är mycket värdefulla!


Enkätsvaren kommer att ge oss underlag för hur vi ska fortsätta jobba för att stödja det lokala näringslivet, säger näringslivsutvecklare Micael Gustafsson.


För frågor kontakta
Micael Gustafsson

Telefon: 0702-144 915

Mejl: micael.gustafsson@sotenas.se

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Dela detta innehåll