Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Hummeryngelprojektet fortsätter

Nu fortsätter hummeryngelprojektet i Sotenäs!

Sotenäs kommun har de senaste åren satt ut 4 000 hummeryngel för att stärka det lokala beståndet av hummer i vattnen utanför Smögen. Att sätta ut hummeryngel i stor skala på det här viset är ett unikt projekt för Sverige. Nu fortsätter projektet även nästa år då förhoppningsvis cirka 2000 hummeryngel ska sättas ut!
”Vi hoppas att det ska stärka hummerbeståndet som är mycket dåligt just nu. Det kommer ta 7-8 år innan vi kan se om de yngel vi släppt ut även är de som sedan fiskas upp. Det kommer vi kunna se genom att ta DNA-prov på humrarna både när vi släpper ut dem och när de fiskas upp” säger projektledaren Per-Olof Samuelsson.
Sotenäs kommun har även gjort konstgjorda rev utanför Smögen för att ge skydd åt bland andra torsk och hummer. Reven består av till största delen av grov sprängsten, men även försök med betongrör har gjorts. Vid dykningar med undervattenskamera har man observerat att både torsk och hummer faktiskt har slagit sig till ro i reven.
”De här reven ska vi utöka framöver. Vi har tillstånd att göra 100 meter långa och 15 meter breda rev och vi är långt därifrån” säger Per-Olof Samuelsson.
Båda projekten genomförs med hjälp av EU:s havs- och fiskefond där Jordbruksverket beviljat bidragen. Den sista revutläggningen gjordes efter att Leader Bohuskust och Gränsbygd prioriterat och Jordbruksverket beviljat bidrag.

 

För mer information kontakta:

Per-Olof Samuelsson, projektledare Havsmiljösatsning Sotenäs

Telefon: 0703- 21 24 69

Mejl: per-olof.samuelsson@sotenas.se

Dela detta innehåll