Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Hjälp att få vid våld i hemmet

Våld i nära relation har ökat i samband med coronaviruset och den ökade isoleringen i hemmet.

Om du är utsatt för våld i nära relation kan det innebära att våldet är fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, materiellt, latent eller sexuellt. Socialtjänsten kan hjälpa dig att kartlägga våldet och bevilja insatser utifrån ditt behov av stöd.

Läs mer här

Att vara mer hemma, som många har varit den senaste tiden på grund av coronavirusets utbredning, kan för vissa vara en förhöjd risk. Våld i nära relation är idag ett stort folkhälsoproblem. Här finns hjälp till dig som behöver den:


Vid akuta fall: 112


Polisen (frågor och anmälan): 114 14


Individ och familjeomsorgens växel: 0523-66 45 92


Socialjour: 0522-69 74 44


Närhälsans Vårdcentral: 010 441 66 00


Sotenäs Vårdcentral: 0523-199-70


Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50


Är du orolig för din granne?

Om du är orolig för din granne, agera genom att ringa på hos grannen, hör efter hur allt är och kontakta polisen
om det är en akut eller hotfull situation. Din insats kan rädda liv.


Dela detta innehåll

Sara Hellman

Kommunikationsansvarig


sara.hellman@sotenas.se

0523 - 66 46 65