Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Hedrande besök

Idag har Sotenäs kommun haft ett hedrande besök av landshövdingen Anders Danielsson och några av hans medarbetare vid länsstyrelsen Västra Götaland.

De var på plats för att ta del av verksamheten vid Sotenäs Symbioscentrum och den marina återvinningscentralen, där besökarna fick se sorteringen och återvinningen direkt på plats.
Vårt kommunalråd Mats Abrahamsson sade efter besöket:
"Det var ett mycket bra och givande möte där vi fick presentera hur vi arbetar med cirkulär ekonomi. Det är viktigt att vi har en bra dialog mellan länsstyrelsen och kommunen för att få en förståelse för varandras roller och för att få möjlighet att kunna bedriva omställningen till en cirkulär ekonomi."
Med på mötet var också från länsstyrelsen: Sandra Brantebäck, avdelningschef vattenavdelningen, Ulrika Samuelsson, avdelningschef miljöskydd, Jonas Lundqvist, chef för budget och kontroll och Lenny Lämber, avdelningschef för verksamhetsstöd och kommunansvarig Sotenäs. Från Sotenäs kommuns sida deltog kommunalrådet Mats Abrahamsson, kommunchef Maria Vikingsson, Leif Andreasson utvecklingsstrateg och Stina Gottlieb, utvecklare och Per Svensson, utvecklingschef.

 

För mer information:

Mats Abrahamsson, (M), kommunalråd

Telefon: 0523-66 45 20

Mejl: mats.abrahamsson@sotenas.se

Dela detta innehåll