Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Har du koll på vår sjöbodspolicy?

I vårt vackra Sotenäs finns det många sjöbodar som tillsammans bidrar till den fina havsmiljön och påminner oss om vår historik.

Förr var samhörigheten så stor att all mark omkring sjöbodarna betraktades som gemensam och den delades på lika villkor. Det är en unik allemansrätt minst sagt!

För att värna om den unika allemansrätten har Sotenäs kommun skapat en sjöbodspolicy som ämnar att skapa riktlinjer för hur användning och hantering av sjöbodar ska se ut samt för upplåtelse av kommunal mark.

Policyn innehåller bland annat information om definitionen av en sjöbod samt principer för vad som är tillåtet och inte. Policyn beskriver också skillnaden mellan en sjöbod och en sjönära byggnad och informerar om principerna för denna typ av byggnad.

Principer för sjöbodsarrende – det är lätt att göra rätt!

 

Den användning som står i ditt arrendeavtal ska följas.

- Om du har en sjöbod med lägenhetsarrende får du ha en elinstallation, men inte anslutning av vatten och avlopp.

- Om du har en sjönära byggnad med anläggningsarrende kan både vatten, avlopp och elinstallation ha godkänts.

- En sjöbod är en förrådsbyggnad med närhet till havet och en sådan får inte nyttjas som boende.

- Det ska vara fritt tillträde för allmänheten runt sjöboden, dvs staket och plank som skärmar av är inte tillåtet.

- En förutsättning för att få ett anläggningsarrende för en byggnad i sjönära läge är att verksamheten ska ha ett stort behov av ett sådant läge.

Sjöbodarna är en symbol för Sotenäs kommun och vårt havsnära samhälle och det är något som vi vill bevara och föra vidare. Det är därför viktigt att sjöbodarna knyter an till lokala traditioner och är anpassade till vår miljö, och här är färgsättningen av boden betydelsefull. Det viktigaste är att din sjöbod eller sjönära byggnad passar in i vår traditionella miljö och historia.

 

Här hittar du policyn och mer information om sjöbodar och sjönära byggnader.

Dela detta innehåll