Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Han sköter vårt livsviktiga lager

I början av april gick Sotenäs kommun ut med en vädjan till leverantörer av skyddsmaterial och skyddsutrustning. Kommunens lager höll snabbt på att ta slut och det gick inte att få fram nytt material tillräckligt snabbt från de vanliga inköpsställena.

Nya leverantörer behövdes, helt enkelt.

Responsen blev enorm och leverantörer från både Sverige och utlandet hörde av sig, liksom privatpersoner.

Men vem skulle se till att samordna och ta emot alla beställningar och distribuera ut dem till de olika verksamheterna?

 

Det viktiga uppdraget gick till Fredrik Stenman, som precis hade avslutat ett vikariat som vaktmästare för omsorgsförvaltningen. Han fick god hjälp av förra omsorgsförvaltningens chef, Nina Roos, som tog hand om kontakten med leverantörerna:

”Nina har verkligen varit ett jättestort stöd för mig” säger han.

Sedan Fredrik och Nina har tagit över ansvaret, har det hela tiden funnits tillgång till skyddsmaterial och skyddsutrustning i kommunen.

 

”Det har varit utvecklande, intressant och jag har lärt mig otroligt mycket! Jag brukar säga att våra medarbetare ska vara friska när de kommer till jobbet, de ska vara friska när de går hem och ha tillgång till rätt utrustning under tiden de är på jobbet” säger han.

 

Den senaste tiden har Fredrik och hans kollega Tore också tagit över ansvaret att distribuera ut, hämta och leverera egentesterna för covid-19 till vårdcentralen, för medarbetare i alla kommunala verksamheter inklusive de kommunala bolagen.

 

”Vi arbetar på ett ganska unikt sätt i Sotenäs kommun i och med att jag levererar hem testet till medarbetarna och hämtar det, när det är klart. På så sätt ser vi till att hålla ner smittspridningen. Jag är inte rädd för att själv bli smittad eftersom jag har mina rutiner att gå efter som jag vet fungerar. Jag håller distans och har skyddsutrustning på mig under tiden jag arbetar med egentesterna. Jag ser bara möjligheter och lösningar med det här arbetssättet” säger Fredrik.

 

Nu fortsätter han och Nina att arbeta med att se till så att lagren med skyddsutrustning är så välfyllda som det är möjligt.

Sotenäs kommun riktar ett stort tack till både Fredrik och Nina! Er arbetsinsats har varit ovärderlig!

Dela detta innehåll

Sara Hellman

Kommunikationsansvarig


sara.hellman@sotenas.se

0523 - 66 46 65