Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Framgång för våra bygglovstider

Kommunens företagare ska uppfatta Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun.

Nämnden har därför som mål att avgöra 75 procent av alla planenliga ansökningar från företag inom sex veckor efter att den sista handlingen är inskickad. Detta mål uppfyller man med råge! Det visar sig nu att under 2019 hela 93 procent av de planenliga ansökningarna avgjorts inom sex veckor. Det lönar sig alltså att lämna in planenliga bygglovshandlingar till byggnadsnämnden!
”Det känns alldeles fantastiskt bra! Vi kan också konstatera att det finns mycket arbete kvar att göra när det gäller att få in kompletta ansökningar redan från början. Då behöver inte handläggarna lägga tid på att begära in kompletteringar utan kan börja bygglovsprövningen direkt. Vi välkomnar därför företagare att ta kontakt med oss på ett tidigt stadium i ett projekt, vilket också har blivit väldigt populärt. På hemsidan finns en kartportal med alla detaljplaner och på byggsidorna finns vägledande exempelhandlingar och checklistor och där finns också våra öppettider. Man får gärna boka en annan tid om det av olika skäl är svårt att komma till oss på våra besökstider” berättar Håkan von Dolwitz, enhetschef för bygg och GIS.

Läs mer om våra checklistor här

 

För mer information kontakta:

Håkan von Dolwitz, enhetschef för bygg och GIS

Telefon: 0523-66 46 39

Mejl: hakan.von.dolwitz@sotenas.se

Dela detta innehåll