Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Företagsbesök hos Renahav

Nyligen gjorde kommunens representanter ett företagsbesök hos bolaget Renahav Sverige AB.

Renahav​ grundades 2013 av fyra lokala entreprenörer, Bengt Gunnarsson, Joel Oresten, Claes Lundberg och Jan Persson, som samtliga bland annat arbetat inom fiskberedningsindustrin.
Det är en industri som står inför mycket stora utmaningar. Varje år producerar man stora mängder organiska restprodukter som i dag innebär både en kostbar hantering och negativ miljöpåverkan. Renahavs affärsidé är att bygga en biogasanläggning som ska ta hand om dessa restprodukter direkt på industriområdet, utan transporter, och göra biogas av det. Biogasen omvandlas i en generator till elektrisk ström och varmvatten, som kan återföras direkt till industrin igen. Dessutom ska Renahav rena processvattnet med modern teknologi, till en reningsgrad som uppgår till över 99 % innan det förs ut i havet igen!
Resterna blir ett miljövänligt gödsel med mycket bra näringsvärden som Renahav siktar på att kunna KRAV-märka. Klevs Gård är mottagare av gödslet.
Biogasanläggningen kommer att tas i drift under hösten och både Orkla och Lerøy har kopplat på sina verksamheter.
Förhoppningen är också att man ska kunna bygga en landbaserad laxodling på området. En lax som är antibiotikafri, lusfri och dokumenterat välmående- och släpper ut 0 procent kväve i vattnet. Det kan jämföras med en vanlig, fjordbaserad laxodling som släpper ut 75 ton kväve per 1000 ton lax i havet. Ärendet är just nu uppe till behandling i Mark- och miljööverdomstolen.
Vårt kommunalråd Mats Abrahamsson var mycket imponerad efter besöket:
”Det här är revolutionerande! Det känns helt fantastiskt att vi nu kommer att kunna skapa industriell symbios. Reningsgraden från vår industri blir enormt hög och det är oerhört positivt för vår industris fortsatta utveckling. Det ger förutsättningar för en hållbar industri eftersom det som industrin återför till havet är i princip rent” sade han.

 

För mer information kontakta:

Tomas Larsson, näringslivsutvecklare

Telefon: 0523-66 47 45

Mejl: tomas.larsson@sotenas.se

Dela detta innehåll