Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Föreläsning om bemötande vid hot och våld

Conny Akterhall, metodutvecklare och föreläsare.

Idag lyssnar medarbetare från Sotenäs kommun på en föreläsning om bemötande och förhållningssätt vid aggressivitet, konflikter, hot och våld.

En föreläsning som hålls av Conny Akterhall. Han har utbildat alla typer av personalgrupper i ämnen som självförsvar, bemötande, kroppsspråk, hot, våld och etik under närmare 40 års tid.
”Mina kurser i konflikthantering, bemötande vid hot och våld, är speciellt anpassade för att personalen ska kunna bemöta människor på ett respektfullt vid situationer med verbal eller fysisk aggressivitet utan att ge avkall på säkerhet, effektivitet eller god etik” säger han.
De som arbetar i kommunala verksamheter riskerar att hamna i situationer där de kan utsättas för just denna typ av beteenden.
”Därför är det viktigt att vi utbildar oss i hur vi kan undvika och hantera konflikter och alltid bemöta människor på ett professionellt sätt” säger kommunens personalchef Erika Hassellöv.
Kommunens medarbetare, som inte kunde delta idag, kommer även att erbjudas föreläsningen under hösten.

 

För mer information kontakta:

Erika Hassellöv, personalchef

Mejl: erika.hassellov@sotenas.se

Telefon: 0523- 66 45 76

Dela detta innehåll