Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Folkhälsomyndighetens nya regler för restauranger

Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar.

Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away i föreskriften.

Tisdagen den 24 mars 2020 gick Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ut med en ny föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer.

Här kommer ett förtydligande från Livsmedelsverket om vad som gäller, informationen kommer att uppdateras kontinuerligt allt eftersom nya direktiv kommer från myndigheterna:


Den nya föreskriften ska förhindra trängsel mellan människor, men den ska inte utläsas som ett förbud mot bufféserveringar. För att hålla en bufféservering öppen måste företagaren uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.


Undvik trängsel

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar, utan besökare ska kunna hålla avstånd till varandra. Miljöenheten i mellersta Bohuslän ber er även att tänka på andra ställen i er verksamhet där köbildning kan ske, till exempel menytavlor, kassor och toaletter.


Av föreskriften framgår att:

  • Den som bedriver verksamhet ska i sin egenkontroll ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare samt ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.
  • Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.
  • Besökaren endast får äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.
  • Stående servering vid barer är inte tillåtet.
  • Överträdelse av dessa restriktioner kan leda till att smittskyddsläkaren i samråd med kommunen beslutar om att förbjuda verksamheter att ha öppet.

Länk till föreskriften:

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. Länk till annan webbplats.

Dela detta innehåll