Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Fiskhamnskajen på Smögen repareras

Vid en garantibesiktning på fiskhallskajen på Smögen konstaterades bland annat sprickor i ett flertal av kajens balkar samt i kajdäcket.

Skadorna i balkarna är nödvändiga att åtgärda eftersom de förkortar kajens livslängd betydligt.

Orsaken till sprickorna är krympning-rörelser i betongen där konstruktionen inte fått möjlighet att röra sig, utan den spricker då upp i sin svagaste punkt.


Entreprenören som byggde kajen har tagit på sig ansvaret att åtgärda dessa brister genom att bila upp balkar vid sprickorna och gjuta om dem. Dessa sprickor finns på kajfronten och arbetet sker från pråmar.


Sprickorna på kajdäcket ska injekteras vilket innebär att kajdäcket stängs av under den tid som de arbetena genomförs.

Arbetena genomförs etappvis och grindar monteras på den del av kajen som arbeten sker.

Arbetena påbörjas under V.36 och beräknas vara klara V.40.


För mer information kontakta:

Tomas Wallin, anläggningschef

Telefon: 0523-66 47 82

Mejl: tomas.wallin@sotenas.se

Dela detta innehåll