Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Fina resultat redovisades under årets SKA-dagar

Två män och en kvinna står på en balkong. I bakgrunden syns en fotbollsplan. Det blåser i deras hår.

Från vänster: Roland Mattsson, nämndens ordförande, Eva-Lott Grafman, kvalitetsutvecklare och förvaltningschef Ulf Blomquist.

Visste du att Sotenäs grundskoleelever under läsåret 2020/2021 hade ett meritvärde på i snitt 239, att jämföra med riket som hade ett snitt på 224?

Det är det fina resultatet av ett systematiskt kvalitetsarbete!

 

I slutet av förra veckan genomförde utbildningsnämnden de årliga SKA-dagarna. SKA står för Systematiskt Kvalitetsarbete, och är något som varje rektor från förskola upp till gymnasium och Komvux är skyldig att arbeta med. Rektorerna redovisar läsårets resultat och analys för nämndens ledamöter och redovisningen innehåller även förbättringsarbete för kommande läsår.

 

I förskolan i Sotenäs arbetar man med:

 

Barns integritet

Språkutveckling och digitalisering

 

”Där går man på ett mycket föredömligt sätt i armkrok med grundskolan” säger nämndens ordförande Roland Mattsson.

 

I grundskolan arbetar man med:

 

Ledarskapet i klassrummet

Språkutvecklande arbetssätt

Genus och jämställdhet

Digitalisering

 

Detta arbete har bland annat lett till att fokus satts på pojkars och flickors studieresultat och det har ökat meritvärdena. I snitt hade pojkarna i grundskolan i Sotenäs kommun 225 i meritvärde och flickorna hade 248, snittet totalt låg på 239, vilket alltså är långt över rikssnittet på 224.

 

På gymnasiet arbetar man med:

 

Skolnärvaro och fullföljda studier

 

”I Sotenäs kommun är man en av de bästa kommunerna i Sverige på att ta hand om ungdomar i åldrarna 16-20 år och hitta en sysselsättning till dem. Man lägger ner enormt mycket arbete på att följa varje individ” säger Eva-Lott Grafman, kvalitetsutvecklare.

 

Förvaltningschef Ulf Blomquist är oerhört stolt över det arbete som uträttats i skolverksamheterna:

”Det engagemanget och den kompetensen som finns hos medarbetarna, från vaktmästare och administratörer till elevassistenter, pedagoger och rektorer är fantastisk. Alla kan sträcka på sig och känna att de har en del i de här fina resultaten som våra elever visar” säger han.

 

Nämndsordförande Roland Mattsson är också nöjd med det arbete som redovisades under SKA-dagarna:

”Det här är en resa som är påbörjad och som inte är slut än på många år. Ensam är inte stark, men tillsammans har medarbetarna uträttat storverk” säger han.

Dela detta innehåll