Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Effektivare bygglovshantering

Nu vill Sotenäs kommun få en ännu effektivare bygglovshantering för företagare.

75 % av planenliga lovansökningar från företag ska avgöras inom 6 veckor, så lyder målet. Handläggningstiden på 6 veckor startar från den dag som inga ytterligare underlag inlämnats från företaget.

Är du företagare och ska ansöka om bygglov? Här är två tips för hur du kan gå till väga för att underlätta ansökningen:

  • Tidiga rådgivningsbesök med våra handläggare. På våra rådgivningsbesök kan du som företagare få information som är relevant för just din ansökan och som kan underlätta processen. Ta kontakt med oss för att boka ditt besök!
  • Be någon annan kontrollera ansökan. Innan du lämnar in din lovansökan är det en god idé att be någon annan att kontrollera handlingarna. Enkla uppgifter kan saknas och därför kan bygglovsprövningen ta längre tid än förväntat då komplettering av information måste begäras. Kontrollera hellre uppgifterna en gång extra för att säkerställa att nödvändig information finns med i handlingarna.  


För mer information kontakta:
Håkan von Dolwitz, Enhetschef Bygg och GIS
Telefon: 0523 - 66 46 39
Mejl: hakan.von.dolwitz@sotenas.se

Dela detta innehåll