Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Drabbade av översvämning

Översvämning

Så här såg det ut vid 14.30-tiden på fredagen vid infarten till Lindal.

Under fredagen drabbades många kommuninvånare av översvämning i sina fastigheter.

Under endast några timmar föll under fredagen den 16 juni över 100 millimeter regn över främst Malmön. Räddningstjänsten var på plats på Malmön fram till midnatt för att hjälpa till att pumpa bort vatten. Ett 40-tal fastigheter på Malmön och ett 40-tal fastigheter i Kungshamn, Ulebergshamn och i Hunnebostrand bedöms ha översvämmats.

Sotenäs kommun kommer nu att inventera skadade vägar etcetera, för att se vad som behöver återställas. När återställningen kan vara klar är osäkert i nuläget.

Drabbas du av översvämning, bryt strömmen, om uttagen kan bli utsatta för vatten.

Kontakta ditt försäkringsbolag snarast möjligt.

 

Vid behov av hjälp ring:

Västvatten 031-703 17 80

Kommunens journummer 031-703 14 27

Räddningstjänsten (ej akut) 0523-66 44 55


Dela detta innehåll