Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

De trivs allra mest

”Att arbeta med människor som har en funktionsnedsättning, det berikar våra liv!” säger stödassistenten Josefin Hansson.

I kommunens medarbetarundersökning ligger medarbetarna som arbetar inom LSS och socialpsykiatri i topp bland dem som trivs allra mest på sitt arbete!
”Det är ett väldigt roligt jobb. Vi har en bra arbetsgemenskap och får göra givande, positiva saker. Man ser ständiga förbättringar hos sina deltagare” säger stödassistenten Anki Karlberg, som arbetat på Stenhuggets servicebostad sedan 1992.
Socialpsykiatrin innefattar verksamheter som Trålens dagverksamhet, boendestödet och Smedsgatan, vilket är bostad med särskild service. LSS omfattar Bryggan, som är daglig verksamhet, Väggabacken servicebostad och Stenhuggets servicebostad. Dessutom finns personlig assistans, ledsagare och kontaktpersoner inom verksamheternas ramar. Sammanlagt arbetar 100 medarbetare i de olika verksamheterna, och de stortrivs enligt medarbetarundersökningen som genomfördes 2018.
”Inom våra yrken gäller det att vara flexibel. Bemötandet mot våra deltagare är oerhört viktigt och alla behöver olika bemötanden. Vi vill lyfta fram våra chefer som litar på oss och det arbete vi utför. Att ha tydliga chefer som tillsammans med oss strävar mot samma mål, ger väldigt mycket arbetsglädje” säger Josefin Hansson, som arbetar som stödassistent.
Susann Svahn och Christina Torgnyson är chefer för verksamheten och de har arbetat mycket med att skapa just tydlighet i organisationen, att alla ska veta vem som gör vad och vad som förväntas av var och en.
”Om alla vet vad som ingår i deras medarbetarskap och jag vet vad som ingår i mitt ledarskap, då får vi arbetsglädje” säger Christina Torgnyson.
Något som däremot, glädjande nog, ligger i botten när det gäller LSS och socialpsykiatri är sjuktalen, som är några av de absolut lägsta sjuktalen bland kommunens verksamheter.
”Många tror att det är tufft att arbeta inom omsorgen, men det är helt suveränt. Vi har både bra arbetsgemenskap och bra resurser. Vi känner att vi är uppskattade!” säger Josefin Hansson.

 

För mer information kontakta:

Christina Torgnyson, enhetschef LSS

Mejl: christina.torgnyson@sotenas.se

Telefon: 0523- 66 45 87

Dela detta innehåll