Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Detaljplan för Gamla Smögen

En ny detaljplan för Gamla Smögen har tagits fram för att skydda kulturmiljön samtidigt som planbestämmelserna anpassas till de utvecklingsbehov som finns.

”Vi ska möjliggöra för verksamheter och boende att leva och utvecklas” – så sammanfattar Amanda Jansson, planarkitekt på Sotenäs kommun, den detaljplan som tagits fram för Gamla Smögen.

Smögen är idag ett av Västkustens starkaste varumärken med stort antal besökande till och runt den attraktiva bryggan med rikt utbud i en charmig och idyllisk fiskelägesmiljö. De äldre delarna av Smögen med dess bebyggelse har ett högt kulturmiljömässigt värde och behöver bevaras. För större delen av området gäller dock i nuläget detaljplaner som i stor utsträckning saknar skydd för detta, vilket gör att behovet av en ny detaljplan är stort.

Målet med en ny detaljplan är att få ett beslutsunderlag som ger kulturmiljön ett juridiskt skydd mot olämpliga förändringar samtidigt som planbestämmelserna anpassas till dagens utvecklingsbehov. Målsättningen är även att Smögen ska fortsätta vara en trivsam och välfungerande ort för åretruntboende.

– Arbetet med detaljplanen påbörjades för 20 år sedan och gjordes delvis för att skydda kulturmiljön då nuvarande plan inte ger skydd för detta. Vi vill att näringsliv och verksamheter ska få utvecklas längs bryggan exempelvis, men att det också ska tas hänsyn till kulturmiljön, vilket är vad som gör området så pass attraktivt som det är, säger Amanda Jansson.


Detaljplanen syftar även till att ge tydligare lagar och regler för såväl boende som verksamheter. Ett tydligt underlag ska möjliggöra snabbare handläggning och relevanta råd till fastighetsägare. För många boende innebär det möjligheter till fastighetsförändringar och verksamheter kommer ges bättre möjligheter till utveckling.

– I detaljplanen föreslår vi att kommunen säljer mark och tillgängliggörs för fastighetsägarna som eventuellt bara äger marken direkt under huset i nuläget. Dessutom är det viktigt att näringsliv ska få möjlighet att utvecklas och bedriva verksamhet i området, avslutar Amanda Jansson.


Planområdet omfattar de äldre delarna av Smögens samhälle, från Bredaberg i väst, Skolgatan i norr och Klevenvägen i syd och öst. Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för granskning under tiden 15 juli till 26 augusti 2020.

Planhandligarna hittar du här.

Dela detta innehåll

Sara Hellman

Kommunikationsansvarig


sara.hellman@sotenas.se

0523 - 66 46 65