Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Den 6 oktober är det Internationella Anhörigdagen

I samband med Internationella Anhörigdagen vill vi passa på att belysa Sotenäs kommuns nyligen uppstartade arbete avseende anhörigstöd.

Att ge vård och omsorg till en närstående kan medföra negativa konsekvenser för anhörigas hälsa, arbete, ekonomi och vardag. Anhörigas situation kan därför ses som en folkhälsofråga.

 

Hösten 2019 beslutade regeringen att påbörja arbetet med att utveckla en nationell anhörigstrategi och gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till denna strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående. I genomförandet av uppdraget har Socialstyrelsen samverkat med Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

 

För att ta del av det arbete som påbörjats samt kunskap inom området rekommenderas att besöka Nka:s hemsida Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se) Länk till annan webbplats.

 

Vid behov av stöd kontakta Förebyggandesamordnare Elinor Axelsson på telefon: 0721-64 64 17 alt via mejl elinor.axelsson@sotenas.se

Dela detta innehåll