Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Bidrag för borttagning av båtbottenfärg

Sotenäs kommun ger privata båtägare LOVA-bidrag 50 procent för borttagning av gammal båtbottenfärg.

Att ta bort all gammal biocidfärg från båtbotten är en bra metod att ”avgifta” fritidsbåten.

Den gamla TBT-båtfärgen tas då bort som man tror orsakat bland annat valthornssnäckornas kraftiga minskning de senaste 20 åren.

Detta kan ske med kemisk uppmjukning och skrapning eller blästring och bör endast göras yrkesmässigt med bra skyddsutrustning för personal och miljön.

För närvarande finns ett 50 procentigt LOVA-bidrag i Sotenäs kommun för borttagning av gammal båtbottenfärg, för båtar som har sin hemmahamn i Sotenäs kommun.

Bidraget täcker såväl borttagning av färgen, epoxilager samt ny biocidfri färg. Max bidrag 15 000 kr per båt (motsvarar totalkostnad 30 000 kronor). Villkoret för bidrag är att man inte målar en ny giftig båtbottenfärg utan istället använder exempelvis en giftfri siliconfärg eller hardracing. Med siliconfärg håller sig båtbotten helt ren för båtar som gör minst 15 knop.

Rengörningen av siliconmålade båtar som går saktare än 15 knop sker mycket enkelt med exempelvis en skrovborste då beväxningen är liten och sitter mycket löst. Alternativt kan man spola av båten med högtryck en-två ggr per båtsäsong.

 

Kontakta:

Daniel Jarnrot, hamnansvarig

Mejl: daniel.jarnrot@sotenas.se

Tel: 0523-66 46 82

Dela detta innehåll