Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Besöksförbud på särskilda boenden för äldre

Från och med idag torsdag 12 mars inför omsorgsförvaltningen besöksförbud på kommunens särskilda boenden för äldre, det vill säga Kvarnbergshemmet och Hunnebohemmet.

Beslutet är en försiktighetsåtgärd med anledning av det nya coronaviruset covid-19. Besöksförbudet gäller tills vidare och omfattar alla besökare för att minimera risken för smittspridning.

Omsorgsförvaltningen följer noga utvecklingen av coronaviruset och besöksförbudet är en av flera försiktighetsåtgärder. Direktiv har även gått ut till medarbetare inom Sotenäs kommun och endast frisk personal får komma in på våra särskilda boenden för äldre.

Besöksförbudet omfattar inte LSS-boenden eller trygghetsboende, där boendet är att betrakta som ett eget boende.

Från och med nu får personal inom omsorgsförvaltningen heller inte delta i mässor, konferenser eller utbildningar, såvida man inte kan delta digitalt.

 

Folkhälsomyndigheten har skärpt sin beredskap och rekommenderar nu att:

  • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
  • Läget innebär att det är viktigt att var och en med symptom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

  • Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.


Aktuell och uppdaterad information om coronaviruset covid -19 finns på:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smittskydd Västra Götaland Länk till annan webbplats.


För mer information kontakta:

Lisbeth Olsson, omsorgsförvaltningens chef

Telefon: 0523-66 45 54

Mejl: lisbeth.olsson@sotenas.se

Dela detta innehåll