Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Besök på Marina Återvinningscentralen

Igår besökte regiondirektör Ann-Sofi Lodin och Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, den marina återvinningscentralen som är den första i sitt slag i Sverige, ja, förmodligen i världen.

Den startade hösten 2018 i Kungshamn och har samlat in över 25 ton uttjänta fiskeredskap och fisknät som plockats isär och sorterats i runt 10 olika fraktioner, bland annat bly, koppar och olika plaster. Därefter skickas delarna till olika återvinningsföretag så att nya plastprodukter kan tillverkas.
Redan från början var tanken att medarbetare från Arbetsmarknadsenheten skulle erbjudas sysselsättningen vid anläggningen. Under första året har 5-10 medarbetare från Arbetsmarknadsenheten varit anställda för att arbeta med produktion och med strandstädning och flera av dem som deltagit i verksamheten, har senare gått vidare till arbete i den privata sektorn.
Ann-Sofi Lodin och Helena Lundberg Nilsson tyckte båda att arbetet som utfördes vid MÅC var viktigt:
”Jag tycker att det är ett jättespännande initiativ och en fantastisk möjlighet att ta vara på marint skräp och göra något bra av det” sade Ann-Sofi Lodin.
”Ja, det är väldigt viktigt och ligger så rätt i tiden” sade Helena Lundberg Nilsson.
Därefter fick de också en presentation av Sotenäs Symbioscentrum och hur arbetet har utvecklats där sedan starten 2015.
Marina Återvinningscentralen ligger i närheten av Hogenäs Återvinningscentral och bygger på ett samarbete mellan Sotenäs Kommun, Sotenäs Symbioscentrum, Fiskareföreningen Norden och Rambo AB.

 

För mer information kontakta:

Mats Abrahamsson, kommunalråd

Telefon: 0523-66 45 20

Mejl: mats.abrahamsson@sotenas.se

Dela detta innehåll