Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Åtgärder på Smögenbron

Reparationen av Smögenbron skulle ha startat redan i år, men Trafikverket har av ekonomiska skäl skjutit på arbetet till januari 2022.

Reparationen kommer att vara klar vintern år 2024.

Däremot har Trafikverket under juni månad tagit bort löst sittande betong på pelarna på Smögensidan och längs kantbalkarna på hela bron. Betongspillet från denna åtgärd kan fortfarande ligga kvar på marken, men rosten och såren som man kan se på bron är ingen fara för konstruktionen.

Denna förbyggande åtgärd kommer Trafikverket även att utföra under maj-juni år 2021.

Åtgärderna ska förhindra olyckor med nedfallande betong från bron.

 

För mer information kontakta:

Bengt Uvhage, Trafikverket

Telefon: 010-123 82 44

Mejl: bengt.uvhage@sotenas.se

Dela detta innehåll

Sara Hellman

Kommunikationsansvarig


sara.hellman@sotenas.se

0523 - 66 46 65