Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Åtgärder för att stötta näringslivet

Många effekter av covid-19 drabbar näringslivet och besöksnäringen särskilt hårt.

Där har många aktörer framfört önskemål och krav på lättnader för företagare till kommunen.

Sotenäs kommun har den 20 mars beslutat enligt nedan för att stärka företagens likviditet och situation.

  • Ge anstånd på betalningstider för tillsynsavgifter till exempel gällande livsmedel, brandstillsyn, miljö, serveringstillstånd samt tobak och folköl.
  • Ge anstånd på betalningstider på hyra i lokaler samt upplåtelse av offentlig plats
  • Tillsynsbesök görs efter dialog, för att undvika smittspridningoch bästa möjliga rådgivning
  • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
  • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Fakturor kommer att skickas ut och granskningar genomföras enligt nedan. Betaldag för fakturor utställda efter 2020-03-20 kommer att flyttas fram till 2020-09-30.

 

Regering/riksdag krispaket näringsliv

Regeringen har och kommer föreslå riksdagen att fattat ett antal beslut som ger lättnader för företag/egen företagare.

Karensdagen slopas från 11 mars och gäller en och en halv månad framåt

Ett av förslagen är att staten under april och maj tillfälligt står för kostnaderna för en arbetstagares sjukfrånvaro under de första 14 dagarna. Det finns även en särskild satsning för egenföretagare.

Regeringen föreslår även i sitt åtgärdspaket att företag kan få anstånd med upp till 3 månaders inbetalningar av inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms. Fullt utnyttjat kan det innebära 300 miljarder i likviditetsförstärkningar till företag. Slutligen föreslås införande av korttidspermittering, vilket kan halvera arbetsgivarnas lönekostnader och ge den anställde 90 procent i lön om parterna är överens.

 

För mer information kontakta:

Micael Gustafsson, näringslivsutvecklare

Telefon: 070-214 49 15

Mejl: micael.gustafsson@sotenas.se

Dela detta innehåll