Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Ansträngt budgetläge inför 2020

Ulrika Gellerstedt, ekonomichef.

Sotenäs kommun har i grunden en relativt god ekonomi då kommunen inte har några lån och en hög soliditet. Det betyder att kommunen har finansierat en stor andel av sina tillgångar med eget kapital.

Men inför 2020 är budgetläget ansträngt. I juni i år antog kommunfullmäktige en budget som innebar ett litet överskott på 3,5 miljoner kronor för 2020.

Nu i oktober kom tyvärr en ny prognos som visade att det nya förslaget till kostnadsutjämningssystem kommer att innebära att Sotenäs kommun, som betalar in drygt 27 miljoner i systemet under 2019, ska betala in ytterligare 1,7 miljoner, jämfört med antagen budget. Kostnadsutjämningssystemet är en modell som utjämnar för kostnader mellan alla Sveriges kommuner. Oavsett var man bor i landet ska man ha likvärdig kommunal service.

Dessutom sjunker skatteintäkterna för kommunen.

Dessa sammanlagda faktorer gör att kommunen kommer att få ett underskott på 1,1 miljoner kronor för 2020.

”En åtgärd, för att komma till rätta med underskottet, kan till exempel vara att sälja mer mark och fastigheter” säger ekonomichef Ulrika Gellerstedt.

De kommande åren visar också på ett fortsatt ansträngt budgetläge.

”De besparingar som har lagts på nämnderna behöver ligga kvar. Det som är positivt är att vi satt in åtgärdsplaner som efterlevs och det behövs för att skapa utrymme i vår ekonomi så att vi kan finansiera kommande stora investeringar” säger Ulrika Gellerstedt.


För mer information kontakta:

Ulrika Gellerstedt, ekonomichef

Telefon: 0523-66 45 63

Mejl: ulrika.gellerstedt@sotenas.se

Dela detta innehåll