Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Anpassning av skolorganisationen

På grund av de förändrade förutsättningarna kring kravet på god ekonomisk hushållning, elev-/befolkningsprognoser, planerad byggnation och långsiktig hållbarhet, krävs en anpassning av skolans framtida organisation i Sotenäs kommun.

Den ekonomiska bakgrunden är att Sotenäs förskolor och grundskolor kostar cirka 25 miljoner kronor mer i drift än jämförbara kommuner. Kommunstyrelsen har därför beslutat att Utbildningsnämnden ska minska sina kostnader med 18,7 miljoner kronor under fyra år. Utbildningsnämndens samtliga verksamheter från förskola till vuxenutbildning kommer att på olika sätt få bidra med förändringar som leder till att kostnadsminskningen genomförs.

Ledorden för förändringarna ska vara, långsiktighet och hållbarhet, hela Sotenäs ska leva och att skolorna ska behållas på nuvarande orter.

Utbildningsförvaltningen har inför läsåret 2019/2020 flyttat årskurserna 4, 5 och 6 från Smögens skola till Kungshamns skola samt flyttat årskurs 6 från Bovallstrands skola till Hunnebostrands skola.

För att skapa förutsättningar för framtiden och även följa behörighetskraven behöver utbildningsförvaltningen flytta årskurserna 4 och 5 från Bovallstrands skola till Hunnebostrands skola inför läsåret 2020/2021. Detta innebär en ny organisation i norra rektorsområdet som ser ut på följande sätt:

  • Bovallstrands skola F-3
  • Hunnebostrands skola F-6

Förändringen är positiv för både ekonomi och det systematiska kvalitetsarbetet och utbildningsförvaltningen ges större möjligheter att möta behörighetskraven.

Utbildningsnämnden uppdrar därför åt förvaltningschefen att förbereda flytt av årskurserna 4 och 5 från Bovallstrands skola till Hunnebostrands skola inför läsåret 2020/2021. Risk- och konsekvensanalys, ekonomi och föräldrainformation ska redovisas vid kommande sammanträde i Utbildningsnämnden 2019-12-05.

”För att jobba långsiktigt och hållbart i utbildningsförvaltningen behöver arbetsorganisationen gå i takt med kvalitetsarbetet och ekonomin. Det betyder att vi måste genomföra strukturella förändringar som till exempel flytta elever från mindre enheter till större enheter” säger förvaltningschef Ulf Blomquist.


För mer information kontakta:

Ulf Blomquist, utbildningsförvaltningens chef

Telefon: 0523-66 46 86

Mejl: ulf.blomquist@sotenas.se

Dela detta innehåll