Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Ändringar i plan- och bygglagen

Den 1 juli 2017 kommer några ändringar i plan- och bygglagen att träda i kraft.

Ändringarna omfattar bland annat mindre balkonger och burspråk på en- och tvåbostadshus inom detaljplanelagt område, samt skyltning. Du kan läsa mer om ändringarna under rubriken Bygga nytt, ändra eller riva.

 


Dela detta innehåll