Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Aleksandra är kommunens hälsosamordnare

Kvinna sitter vid ett skrivbord med ansiktet vänt mot kameran och ler. På skrivbordet står en dator och vid sidan ligger några böcker.

Sotenäs kommun har anställt Aleksandra Lindström som hälsosamordnare vid omsorgsförvaltningen.

”Jag ska arbeta proaktivt och strategiskt med att stärka friskfaktorer i arbetet. Jag ska helt enkelt undersöka hur vi ska kunna skapa friskare arbetsplatser inom Sotenäs kommun” säger hon.

 

Hon börjar med hemtjänsten, eftersom det är en verksamhet som har höga sjuktal.

”Jag har börjat med att kartlägga dagsläget. Jag har skickat ut en enkät och pratat med medarbetare om hur de upplever sin arbetssituation. Det handlar dels om vad medarbetarna tycker behöver förändras och dels om vad jag, utifrån min utbildning, kan se behöver göras. Jag kan se att det ofta är små åtgärder som skulle kunna göra stor skillnad. Detta ska sedan resultera i en åtgärdsplan som ska presenteras för förvaltningsledning och politiken” säger hon.

 

Aleksandra har en filosofie kandidatexamen i psykologi i botten och tycker att tjänsten som hälsosamordnare är oerhört intressant:

”Jag är stolt över att få arbeta för en kommun som Sotenäs kommun som inte bara pratar om vad som behöver göras utan som faktiskt har valt att agera i den här viktiga frågan.” säger hon.

 

Hon har börjat med att kartlägga hemtjänsten, men ska sedan kartlägga även andra verksamheter inom främst omsorgsförvaltningen, för att skapa friskare arbetsplatser.

 

Vi hälsar Aleksandra varmt välkommen och ser fram emot att få ta del av resultatet av hennes arbete!

Dela detta innehåll