Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

8 nya smittfall i Sotenäs kommun

Förra veckan rapporterades 8 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med 11 nya fall veckan dessförinnan. Totalt har 994 personer konstaterats smittade i Sotenäs kommun sedan pandemins början. Man registreras som smittad i den kommun man är skriven i.

 

Under vecka 37 rapporterades 1 433 fall med covid-19 i Västra Götaland, vilket är en minskning med 22 procent jämfört med föregående vecka. Smittspridningen dominerar bland barn och ungdomar; av fallen som diagnostiserats i Västra Götaland under vecka 37 var 33 % i åldersgrupperna 10 – 19 år.

 

Bland personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) har en ökning noterats de sista veckorna och preliminärt har 16 fall rapporterades vecka 37.

 

Antalet fall minskar i de flesta åldersgrupperna och endast mindre ökningar noteras bland 70 – 90 år. Minskningen är statistiskt säkerställd inom åldersspannet 20 – 39 år.

 

Den 2 oktober ordnar Västra Götalandsregionen en stor vaccinationsdag, då närmare 120 vaccinatörer runt om i länet har öppet för drop-in kl. 10-14.

 

På länken nedan kan du läsa mer om var du kan vaccinera dig den 2 oktober: https://vgrfokus.se/.../drop-in-vaccination-i-hela.../... Länk till annan webbplats.

 

Dela detta innehåll