Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Utbildningar

Kurser i Brandkunskap, Heta arbeten och Anläggningsskötare ges vid behov.

Brandkunskap för alla

Det här är en grundläggande brandskyddsutbildning som vi skräddarsyr för just den verksamhet som du bedriver. Tillsammans med en erfaren instruktör lägger du upp ett program som stämmer med dina önskemål och ambitioner. Lämplig tid och plats för utbildning, på företaget eller hos oss, avgörs i samråd med vår instruktör.

 

Utbildningsmål

Vi lär oss grundläggande brandkunskap och brandens förlopp samt hur vi rätt agerar vid en brand. Dessutom det viktigaste, hur vi förebygger bränder.

 

Brandskyddet på din arbetsplats

Vi gör en rundvandring på din arbetsplats - ett bra sätt att öva upp blicken för brandskydd! Vi kontrollerar tillsammans hur det står till med till exempel utrymningsvägar, viktiga dörrar, larmmöjligheter och släckredskap - hur de fungerar och var de är placerade. Det kanske finns någonting på din arbetsplats som behöver åtgärdas. Praktiska släckövningar ingår.

Kursen omfattar totalt 3 - 5 timmar beroende vilka moment som du vill ska ingå.

 

Kursavgift Uppgifter om kostnad för en kurs fås på Räddningstjänsten. I priset ingår instruktör, material och fyra handbrandsläckare.

 

Intyg

Efter varje genomgången utbildning erhålls ett intyg på genomförd utbildning

Heta arbeten

Utbildningen av alla typer av Heta arbeten till exempel svetsning, skärning, lödning och läggande av tätskikt på tak leder till ett certifikat som ger kompetens till att utföra arbetsuppgifterna. Utbildningen följer de regler som framtagits i samarbete mellan Svenska Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagen i Sverige.

Försäkringsbolagen kräver att du som utför brandfarliga "Heta arbeten" ska ha en godkänd utbildning. Certifikatet gäller i fem år. Deltagare som genomgått utbildning i "Heta arbeten" via Brandskyddsföreningen Väst får meddelande när det är dags att förnya certifikatet.

 

Utbildningsmål
Efter kursen ska du kunna: grundläggande brandkunskap, de tio säkerhetsreglerna, begreppet brandskyddsansvarig samt vilka krav som försäkringsbolagen ställer. Du ska även kunna hantera handbrandsläckare.

 

Praktik
Vi går igenom släckmedel och släckutrustning. Du får lära dig att hantera gasflaskor om det börjar brinna, praktiska släckövningar med handbrandsläckare och brand i kläder med mera.

 

Kurslängd
Kursen består av en teoridel på räddningsstationen och en praktisk del som hålls på räddningstjänstens övningsfält, totalt sex timmar.

 

Kursavgift
Uppgifter om kostnad för en kurs fås på Räddningstjänsten. I priset ingår kursdokumentation, certifikat, kursintyg och kaffe.

Anmälan via Svenska Bandskyddsföreningen Väst (se länk under "relaterad information").

 

Anläggningsskötare för automatiskt brandlarm

Utbildning för anläggningsskötare av automatlarm. Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små konsekvenser som möjligt. På varje enhet ska minst två anläggningsskötare vara väl förtrogna med anläggningen och ha erforderliga kunskaper för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Utbildningen bör förnyas med jämna mellanrum.

 

Målsättning
Förstå syftet med automatiska brandlarm. Kännedom om krav, föreskrifter, regler och anläggningstyper, samt förstå vikten av skötsel och underhåll.

 

Kursinnehåll

  1. Brandlarm, kontrolljournal
  2. Dekteringsprinciper
  3. Anläggningstyper
  4. Vad säger försäkringsbolagen
  5. Åtgärder vid larm, frånkoppling av sektioner
  6. Undvik onödiga larm
  7. Checklista för anläggningsskötare
  8. Larmorganisation
  9. Praktik

Plats: Sotenäs Räddningstjänst, Klippsjövägen 1, 456 34 KUNGSHAMN

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Tony Åsberg

Stf räddningschef

 

tony.asberg@sotenas.se

0523 - 66 45 25