Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kalendarium coronavirus november 2021

Händer som formar ett hjärta.

Här finns de publikationer som Sotenäs kommun har lagt ut på hemsidan, Facebook och Sotenet under november 2021.

November 2021

Nya föreskrifter träder i kraft 1 december 2021

Bild på covidvirus i rött.

Publicerad: 2021-11-29

Antalet fall av covid-19 ökar i Sverige, om än från låga nivåer, och från många länder i Europa rapporteras en omfattande smittspridning. Det är därför angeläget med åtgärder i Sverige som bromsar smittspridningen.

Antalet fall av covid-19 ökar i Sverige, om än från låga nivåer, och från många länder i Europa rapporteras en omfattande smittspridning. Det är därför angeläget med åtgärder i Sverige som bromsar smittspridningen.


"Det viktigaste man kan göra som enskild person för att skydda sig själv och andra är att vaccinera sig. Men i miljöer med många människor, till exempel stora sammankomster, finns risk för smittspridning, och därför riktar de nya föreskrifterna och allmänna råden in sig på några av de miljöerna. De gör det möjligt för de verksamhetsansvariga att se till att personer som inte är vaccinerade kan följa rådet om att hålla avstånd till andra" säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.


Folkhälsomyndigheten har nu fattat beslut om de nya föreskrifter och allmänna råd som tidigare skickats på remiss. De träder i kraft den 1 december.


De innebär bland annat att:


  • Alla arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus måste vidta vissa grundläggande smittskyddsåtgärder. Det rör bland annat information om hur smittspridning kan undvikas och möjligheter för deltagare att tvätta händerna eller använda handsprit.
  • Om vaccinationsbevis används vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare inomhus ska arrangören ha en skriftlig rutin för hur bevisen kontrolleras. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis.
  • Om vaccinationsbevis inte används vid sådana tillställningar och sammankomster ska arrangören i stället vidta särskilda smittskyddsåtgärder. Deltagarna ska ha anvisad sittplats, sällskap ska bestå av max 8 personer, och sällskap kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till varandra.


Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Nya åtgärder för att förhindra smittspridning

Bild på covidvirus i rött.

Publicerad: 2021-11-23

Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att alla i förskoleklass eller äldre, och som får symtom på covid-19, ska erbjudas ett covidtest.

Det gäller från den 22 november även vaccinerade. Samtidigt har myndigheten bett regeringen att besluta om vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare från den 1 december.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccinpass införs från 1 december 2021

Bild på covidvirus i rött.

Publicerad: 2021-11-17

Nu skärps rekommendationerna återigen och krav på covidpass införs från 1 december 2021.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att alla i förskoleklass eller äldre, och som får symtom på covid-19, ska erbjudas ett covidtest. Det gäller från den 22 november även vaccinerade.

 

Samtidigt har myndigheten bett regeringen att besluta om vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare från den 1 december.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccinera dig, det gör skillnad

Bild på covidvirus i rött.

Publicerad: 2021-11-05

 

Nu har snart 80 procent av invånarna i länet över 16 år fått två doser vaccin.

De tre senaste månaderna har nio av tio covid-19-patienter på IVA i Västra Götaland varit ofullständigt vaccinerade. ”Siffrorna talar sitt tydliga språk. Vaccinen fungerar. De skyddar dig.” berättar vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

 

Läs mer om på http://vgrfokus.se/.../fa-fullvaccinerade-behover.../ Länk till annan webbplats.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll