Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kalendarium coronavirus februari 2021

Händer som formar ett hjärta

Här finns de publikationer som Sotenäs kommun har lagt ut på hemsidan, Facebook och Sotenet under februari 2021.

Februari 2021

Äldre herre som gör ett hjärta i sanden med hjälp av en gren.

Nya rekommendationer på särskilda boenden för äldre

Publicerad: 2021-02-26

Vid en pressträff under torsdagen 25 februari meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer för vaccinerade personer som bor på särskilda boenden för äldre.

Rekommendationerna innebär att Sotenäs kommun nu kan lätta på restriktionerna och det blir enklare för dig som anhörig att träffa din närstående.

Men vi måste fortfarande tänka oss för så att vi skyddar alla dem som ännu inte är vaccinerade.

Därför kommer rutinerna för besök se ut som följande:

 • De lättade restriktionerna gäller bara de boende som vaccinerats med andra sprutan för mer än 14 dagar sedan
 • De lättade restriktionerna gäller ej på våra korttidsenheter
 • De lättade restriktionerna gäller ej på de enheter med pågående smitta
 • Du som anhörig behöver fortfarande boka in ditt besök så att någon från personalen möter dig i dörren
 • Du får inte vistas i andra delar av lokalen än din närståendes lägenhet mer än nödvändigt
 • Du måste bära munskydd när du rör dig till och från lägenheten. Ta gärna med eget om du har möjlighet.
 • Håll distans till alla andra än din närstående
 • Möjligheten att träffas på våra Covidsäkrade mötesplatser kommer finnas kvar

Nya rekommendationer för vaccinerade personer på särskilda boenden för äldre Länk till annan webbplats.

 

Vi är så glada att få hälsa er tillbaka! Ni har varit saknade!

 

Solnedgång över fruset hav och klippor med texten "Sotenäs- håll ut!".

Håll i- håll ut- håll avstånd

Publicerad: 2021-02-25

Under vecka 7 rapporterades 29 nya smittade i Sotenäs kommun, att jämföra med 33 smittade veckan innan.

Under vecka 7 rapporterades 4 762 fall i Västra Götaland, vilket är ungefär samma nivå som förra veckan.

En liten smittökning ses i flera åldersgrupper i Västra Götaland. Störst ökning, 12 %, ses bland åldersgruppen 20-29 år.

 

Smittan för personer 70 år och äldre fortsätter att minska för sjunde veckan i rad i Västra Götaland. Medianåldern för insjuknande i smitta vecka 7 är 38 år.

 

Under vecka 7 rapporterades endast 27 nya smittfall som är boende på SÄBO (Särskilt boende) i Västra Götaland.

Fram till den 23 februari har 2 076 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 83 år, och 55 procent av de avlidna var män. Totalt har 91 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre.

 

Läs mer om antalet smittade i Sveriges alla kommuner: https://bit.ly/33QdtS0 Länk till annan webbplats.

Läs mer om de nya restriktionerna: http://bit.ly/2NBJJnG Länk till annan webbplats.

Sotenäs kommuns logotyp.

Felaktiga uppgifter i Bohusläningen om vaccination

Publicerad: 2021-02-25

Omsorgsförvaltningens chef Lisbeth Olsson har tyvärr blivit felciterad i en artikel i tidningen Bohusläningen angående vaccinationer.

Det är följande uppgifter som är korrekta:

 

Sotenäs kommun har ENDAST ansvar för att vaccinera de kommuninvånare som bor på äldreboende och de som är inskrivna i hemsjukvården samt personal inom vård- och omsorgsarbete.

 

Sotenäs kommun vaccinerar INTE kommunens övriga invånare. Av dem som vaccineras inom omsorgsförvaltningen har näst intill alla brukare fått två doser och är därmed fullvaccinerade.

 

Av personalen inom omsorgsförvaltningen beräknas samtliga vara färdigvaccinerade till mitten av maj.

 

Vårdcentralerna är de som vaccinerar alla övriga invånare i kommunen.

 

Sotenäs kommun har kontaktat Bohusläningen för en rättelse.

 

För mer information kontakta:

Lisbeth Olsson, omsorgsförvaltningens chef

Telefon: 0523- 66 45 54

Mejl: lisbeth.olsson@sotenas.se

Åtgärder för näringslivet på grund av pandemin

Skylt över huvudentrén till Sotenäs kommunhus.

Publicerad: 2021-02-24

 

Under 2020 gjorde Sotenäs kommun ett antal åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet på grund av pandemin- och det arbetet fortsätter!

Inför 2021 beslutades på det senaste mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott, om en förlängning av följande åtgärder:

 

 • Ge anstånd på betalningstider för tillsynsavgifter till exempel gällande livsmedel, brandstillsyn, miljö, serveringstillstånd samt tobak och folköl.

 

 • Ge anstånd på betalningstider på hyra i lokaler samt upplåtelse av offentlig plats.

 

 • Tillsynsbesök görs efter dialog, för att undvika smittspridning och bästa möjliga rådgivning.

 

 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

 

 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

 

Betaldag för fakturor utställda efter 2021-03-03 kommer att flyttas fram till 2021-09-30.

 

Kommunstyrelsen har också beslutat om att inte debitera för extra yta för uteservering (för att gäster ska kunna hålla tillräckligt avstånd) som kommunen upplåtit, efter tillstånd från Polismyndigheten.

 

Det finns även möjlighet för företag att söka statligt stöd, läs mer här: https://www.regeringen.se/.../regeringens-arbete.../foretag/ Länk till annan webbplats.

Nu ökar smittspridningen igen

Snötäckta sjöbodar i småbåtshamn med texten "Nu ökar smittan".

Publicerad: 2021-02-18

Under veckan 6 rapporterades 33 nya smittade i Sotenäs kommun, vilket är en avsevärd ökning jämfört med vecka 5 då antalet nya smittade var 8 fall.

Sammanlagt har nu 428 smittfall upptäckts i Sotenäs kommun.

 

Tyvärr sker nu en ökning i hela Västra Götaland:

 

Under vecka 6 rapporterades 4 737 fall. Antalet fall ökar med 583 fall efter att ha legat på ungefär samma nivå under de tre föregående veckorna.

 

Under vecka 6 rapporterades däremot bara 28 fall som är boende på Särskilt boende (SÄBO). De senaste veckorna ses en minskning inom SÄBO.

 

Västra Götalandsregionen har från och med 17 februari infört regionala restriktioner som i korthet innebär:

• begränsa kontakter med andra människor

• undvika platser med kollektivtrafik, köpcentrum med mera

• avstå från icke nödvändiga resor

• fortsätta arbeta hemifrån

• fortsätta med distansundervisning i gymnasieskolan

 

Läs mer om de lokala restriktionerna här: https://www.vgregion.se/.../nya-regionala.../ Länk till annan webbplats.

 

Läs mer om antalet smittade i varje kommun här: https://bit.ly/33QdtS0 Länk till annan webbplats.

Nya regionala rekommendationer införs i Västra Götaland

Mikroskopbild på viruset Covid-19.

Publicerad: 2021-02-17

Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller omgående.

Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer, samt distansundervisning i gymnasieskolan.

 

Läs mer här:

Nya rekommendationer I Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Butik Springet öppnar den 22 februari.

Närbild på blåstång.

Publicerad: 2021-02-15

Arbetsmarknadsenhetens loppis Butik Springet öppnar igen från måndagen den 22 februari. Våra öppettider är måndag - torsdag kl. 9.00 - 14.00.

OBS! Endast fem kunder i butiken samtidigt.


Varmt välkomna!


Butiken hittar ni på Varvsgatan 26 i Kungshamn.

Vaccination av omsorgsmedarbetare inledd

Kvinna med ansiktsvisir.

Publicerad: 2021-02-12

Idag påbörjades vaccineringen av omsorgsmedarbetarna i Sotenäs kommun!

Vaccineringen ägde rum i Idrottshallen i Kungshamn under fredagen och cirka 275 doser planerades att delas ut. Dos nummer två kommer att genomföras i mitten av mars. Nästa vecka kommer också dos två att delas ut till dem som har hemsjukvård och ännu inte hunnit få den.

 

Birgitta Cederberg (bilden) är vaccinationssamordnare i kommunen och hon tyckte att vaccineringen av medarbetarna löpte på bra:

"Vi har haft internetstrul under dagen och det har nog varit lite kallt för medarbetarna att stå utanför hallen och vänta på sin tur, men annars har det fungerat som det ska. Det känns jättebra att vi har kommit igång!" sade hon.

 

Även om medarbetarna inom omsorgen inom kort alltså är fullvaccinerade mot covid-19, kommer omsorgsförvaltningen att fortsätta följa restriktionerna och använda skyddsutrustning.

"Vi får skynda långsamt fram" menar Birgitta Cederberg.

 

En av dem som vaccinerades under dagen var undersköterskan Ylva Pettersson, som arbetar på Hunnebohemmet. För henne var det självklart att vaccinera sig:

"Ja, jag har faktiskt väntat på det här. Vi måste ju bli av med det här eländet någon gång" sade hon.

 

Sotenäs kommun riktar ett varmt och innerligt tack till Birgitta Cederberg och alla andra medarbetare som hjälpt till så att den här vaccineringen har varit möjlig att genomföra!

 

För mer information:

Birgitta Cederberg, enhetschef

Telefon: 0523- 66 43 26

Mejl: birgitta.cederberg@sotenas.se

Utplanande kurva av antalet smittade

Snötäckt brygga med texten "Följ restriktionerna!".

Publicerad: 2021-02-11

Under förra veckan, vecka 5, konstaterades 8 nya smittfall i Sotenäs kommun, en liten ökning från veckan innan då 5 nya fall upptäcktes.

Den senaste statistiken över antalet nya bekräftade fall av covid-19 visar på en utplanande kurva. Både i vårt eget län och i landet i stort.

 

Antalet nya fall är visserligen färre än veckan innan, men minskningen är liten. Hur det ska gå hänger på oss själva, därför är det viktigt att ALLA fortsätter följa restriktionerna!

 

Antal provtagna ligger på cirka 35 000 personer/vecka. Antalet positiva är cirka 10 %.

 

Under vecka 5 rapporterades 4 160 fall i Västra Götaland. Antalet fall har nu legat på ungefär samma nivå de tre senaste veckorna. Sedan den 26 februari 2020 har det, till och med vecka 5, rapporterats totalt 102 827 bekräftade fall i Västra Götaland.

 

Under vecka 5 rapporterades 61 fall som är boende på särskilt boende (SÄBO) vilket faktiskt är en minskning mot vecka 4.

 

Fram till den 10 februari har 1 944 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 83 år, och 55 procent av de avlidna var män. Totalt har 91 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre.

 

Läs mer i Västra Götalandsregionens veckorapport: https://bit.ly/3tNDMV7 Länk till annan webbplats.

 

Läs mer om antalet fall i Sveriges kommuner i Folkhälsomyndighetens veckorapport: http://bit.ly/33QdtS0 Länk till annan webbplats.

Fortsatt restriktioner vid besök på särskilda boenden

Glasflaskor med covid-19 vaccin.

Publicerad: 2021-02-10

Nu är alla boende på kommunens särskilda boenden vaccinerade med två sprutor. Det är ändå viktigt att fortsätta att respektera de förhållningsregler som finns för besök.

Även om du själv och den du ska besöka på boendet är vaccinerade, så finns det ändå en risk för asymtomatisk smittspridning. Det innebär att du kan vara bärare av covid-19 virus, trots att du är vaccinerad, utan att du vet om det och utan att du har symtom.

Vaccinet ger ett skydd mot allvarlig sjukdom genom att kroppens immunförsvar bygger upp ett skydd mot viruset. Det är inte säkert att alla som vaccinerar sig får ett heltäckande skydd. Så är det med alla vacciner.

 

Det här innebär att kommunens särskilda boenden kommer att fortsätta med särskilda besöksplatser. Kontakta även fortsättningsvis boendet för att boka en lämplig tid för besöket.

Många positiva nyheter om smittoläget

Snötäckt småbåtshamn med texten "Sotenäs går åt rätt håll!"

Publicerad: 2021-02-04

I Sotenäs konstaterades endast 5 nya smittfall vecka 4, att jämföra med 15 smittfall veckan innan. Nu har smittan i Sotenäs kommun sjunkit för tredje veckan i rad!

Under vecka 4 rapporterades 4 160 fall i hela Västra Götaland, vilket är en minskning med 105 fall jämfört med föregående vecka. Detta är fjärde veckan i rad med en minskning av antalet smittade i Västra Götaland!

 

Under vecka 4 rapporterades 69 fall som är boende på Särskilt boende (SÄBO) i Västra Götaland, vilket är en minskning mot vecka 3.

 

Västra Götalands-regionen (VGR) har deltagit i en stickprovskontroll tillsammans med Folkhälsomyndigheten och några andra regioner, där man sökt efter den så kallade brittiska mutationen i Sverige.

Analyserna tyder på att mutationen finns. För att säkerställa denna mutation krävs närmare analys.

 

Antalet covidpatienter har fortsatt minska den senaste veckan!

Idag ligger det 343 personer med covid-19 på våra sjukhus i VGR och det är 53 av dem som finns inom intensivvården.

 

Det innebär att nu är det faktiskt färre på sjukhus än när det var som värst i våras! Positivt med att vårdbehovet för covid-19 minskar är också att VGR har kunnat återöppna en del operationssalar och utföra mer av annan vård. Och det ger också lite möjlighet till återhämtning för personal som sliter hårt.

 

Nu fortsätter Sotenäsborna att hålla i och hålla ut!

 

Här kan du läsa mer om antalet smittade i de olika kommunerna: http://bit.ly/33QdtS0 Länk till annan webbplats.

 

Här kan du läsa Västra Götalandsregionens veckorapport: https://bit.ly/36JcXaD Länk till annan webbplats.

Så går vaccineringen till

Mikroskopbild på viruset covid-19.

Publicerad: 2021-02-03

Att vaccinera sig mot covid-19 är frivilligt. Enligt 1177 är dock vaccin det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället.

Vaccinationsläget i kommunens verksamheter

Grafisk illustration av spruta och covid-19 vaccin.

Publicerad: 2021-02-01

I Sotenäs kommun har nu alla som bor på särskilt boende och de som har hemsjukvård vaccinerats med dos 1. De som bor på särskilt boende (SÄBO) får även dos 2 denna vecka.

Alla som bor på SÄBO och som har hemsjukvård, kommer därmed att vara färdigvaccinerade vecka 7.

Vårdcentralerna har vaccinerat större delen av dem som endast har hemtjänst med dos 1.

 

Nu inväntar Sotenäs kommun vaccinering av sin omsorgspersonal. Vaccineringen av dem kommer, efter beslut av regionen (VGR), att utföras av privata företag i alla kommuner. I Sotenäs kommer företaget Vaccina att genomföra vaccinationerna.

 

Företagen har haft olika starttidpunkt av vaccineringen till följd av hur snabbt de haft möjlighet att komma i gång efter upphandlingen. Nu får tyvärr Sverige, och därmed VGR, färre vaccindoser än tidigare på grund av vaccinbrist, vilket också påverkar vaccinationstakten.

 

I Sotenäs har Vaccina ännu inte fått något vaccin levererat till sig från regionen. På grund av vaccinbristen prioriterar regionen att säkra dos 2 till de företag som redan gett dos 1, samt personer med hemtjänst/hemsjukvård som ännu inte fått vaccin.

”I nuläget kan jag inte säga när vaccineringen kommer igång av Sotenäs kommuns omsorgspersonal, men vi är startklara” säger Andreas Ytterling, projektledare vid Vaccina.

 

Sotenäs kommun följer strikt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning (se nedan), då det är av yttersta vikt att de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först.

 

Övriga medarbetare, politiker och medborgare kommer att få vaccinering i den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten fastslagit. Sotenäs kommun erbjuder enbart vaccin till personer i Fas 1 och 2. Övriga vaccineras genom sina vårdcentraler.

 

Mer information angående vaccination finns på www.1177.se Länk till annan webbplats.

 

Så här ser prioriteringsordningen ut:

 

Fas 1:

De som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.

Personal som arbetar nära dessa personer.

Riskgrupp med kommunal omsorg i hemmet.

Vuxna som bor med någon av ovanstående riskgrupper.

Prioriterad sjukvårdspersonal.

 

Fas 2-3:

Dos 2 till grupperna i fas 1.

Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.

Vuxna som får insatser enligt LSS. Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning.

Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS.

Patienter knutna till specialistmottagningar, så kallade medicinska riskgrupper.

Övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp.

 

Fas 4:

Övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll