Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kalendarium december 2021

Händer som formar ett hjärta.

Här finns de publikationer som Sotenäs kommun har lagt ut på hemsidan, Facebook och Sotenet under december 2021.

December 2021

Ett varmt och innerligt tack

Bild på covidvirus i rött.

Publicerad: 2021-12-30 Facebook


Trots pandemi och restriktioner har den höga kvalitén i våra verksamheter kunnat bibehållas, detta på grund av alla våra kompetenta medarbetare.

Sotenäs kommunledning riktar därför ett varmt och innerligt tack till alla sina medarbetare för en fantastisk insats under 2021. Stort tack för att ni valt Sotenäs kommun som arbetsgivare!

Mats Abrahamsson, kommunalråd

Therése Mancini, oppositionsråd

Olof Börjesson, vice ordf. kommunstyrelsen

Håkan Sundberg, tf kommundirektör

Besök på Sotenäs kommunhus

Bild på covidvirus i rött.

Publicerad: 2021-12-23 Facebook


På grund av de nya restriktionerna som införts av Folkhälsomyndigheten uppmanar vi alla som vill besöka Sotenäs kommunhus att först boka ett möte via telefon. Ring vår växel: 0523-66 40 00.

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver också ställa om verksamheten efter de nya restriktionerna från och med 23 december 2021 och tills vidare. Det finns därför inte längre möjlighet att fysiskt besöka våra handläggare.

Bygglovsgruppen är tillgängliga på telefon mån, ons och fre kl 9-11.

Direktnummer: 0523-66 46 26.

Nya tillfälliga åtgärder för att hindra smittspridningen

Bild på covidvirus i rött.

Publicerad: 2021-12-21

Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning som kan bli omfattande i mitten av januari.

Flera tillfälliga åtgärder vidtas nu för att bromsa smittspridningen. Bland annat rekommenderas alla att arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.

 

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster. Det påverkar till exempel nattklubbar, konserter och teater.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Vaccination

Bild på covidvirus i rött.

Publicerad: 2021-12-21 Facebook


Från och med 10 januari kan du som är över 18 år boka tid för en tredje dos vaccination mot covid-19.

Förutsättningen är att det har gått minst sex månader sedan du fick den andra dosen.

Vid vaccinationstillfälle ska du ta med ditt vaccinationskort eller covidbevis som visar när du fick den andra dosen.

Nya råd och rekommendationer från 8 december 2021

Bild på covidvirus i rött.

Publicerad: 2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. Från och med den 8 december 2021 rekommenderas alla att hålla avstånd i offentliga miljöer.

Samtidigt som smittspridningen av covid-19 ökar i Sverige med en viss påverkan på hälso- och sjukvården som följd, gör vaccinationerna att situationen är väsentligt bättre i dag jämfört med den här tiden förra året.

 

Eftersom alltför många fortfarande saknar skydd mot covid-19 genom vaccination kompletterar Folkhälsomyndigheten tidigare åtgärder med rekommendationer till allmänheten, till arbetsgivare, till kollektivtrafik och med allmänna råd till serveringsställen från och med den 8 december i syfte att minska smittspridningen. Rekommendationerna gäller till och med den 31 januari 2022.

 

Det är mycket viktigt att arbetet med att vaccinera alla som rekommenderas vaccination mot covid-19 fortsätter så snabbt och effektivt som möjligt och i den angivna prioriteringsordningen.

 

"Utöver att bromsa smittspridningen ger de nya rekommendationerna regionerna mer tid att nå alla grupper med erbjudande om vaccin" säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya föreskrifter träder i kraft 1 december 2021

Bild på covidvirus i rött.

Publicerad: 2021-11-29

Antalet fall av covid-19 ökar i Sverige, om än från låga nivåer, och från många länder i Europa rapporteras en omfattande smittspridning. Det är därför angeläget med åtgärder i Sverige som bromsar smittspridningen.

Antalet fall av covid-19 ökar i Sverige, om än från låga nivåer, och från många länder i Europa rapporteras en omfattande smittspridning. Det är därför angeläget med åtgärder i Sverige som bromsar smittspridningen.


"Det viktigaste man kan göra som enskild person för att skydda sig själv och andra är att vaccinera sig. Men i miljöer med många människor, till exempel stora sammankomster, finns risk för smittspridning, och därför riktar de nya föreskrifterna och allmänna råden in sig på några av de miljöerna. De gör det möjligt för de verksamhetsansvariga att se till att personer som inte är vaccinerade kan följa rådet om att hålla avstånd till andra" säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.


Folkhälsomyndigheten har nu fattat beslut om de nya föreskrifter och allmänna råd som tidigare skickats på remiss. De träder i kraft den 1 december.


De innebär bland annat att:


  • Alla arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus måste vidta vissa grundläggande smittskyddsåtgärder. Det rör bland annat information om hur smittspridning kan undvikas och möjligheter för deltagare att tvätta händerna eller använda handsprit.
  • Om vaccinationsbevis används vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare inomhus ska arrangören ha en skriftlig rutin för hur bevisen kontrolleras. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis.
  • Om vaccinationsbevis inte används vid sådana tillställningar och sammankomster ska arrangören i stället vidta särskilda smittskyddsåtgärder. Deltagarna ska ha anvisad sittplats, sällskap ska bestå av max 8 personer, och sällskap kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till varandra.


Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Covidpass Kulturhuset Hav och Land

Bild på covidvirus i rött.

Publicerad: 2021-12-03 Facebook


Från och med den 10/12 kommer Folkets Hus Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att införa Covidpass vid alla arrangemang.

Detta innebär att alla gäster som besöker evenemang arrangerade av Kulturhuset kommer att behöva visa pass och legitimation. Det gäller oavsett antal besökare.

Fram till dess kommer man tillåta max 99 besökare på sina arrangemang.

Önskar du hjälp att skriva ut ditt covid-pass kan du göra det hos Kulturhuset i Hunnebostrand.

V. 49 följande tider:

Tisdag 7/12 kl. 14-17

Onsdag 8/12 kl. 14-17

Torsdag 9/12 kl. 10-12

För evenemang som anordnas i Kulturhuset lokaler av andra arrangörer ansvarar respektive arrangör.

Mer information hittar du här: https://www.ehalsomyndigheten.se/.../sa-gor-du-for-att.../ Länk till annan webbplats.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll