Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kalendarium coronavirus januari - mars 2020

Händer som hålls mot varandra för att forma ett hjärta.

Här finns de publikationer som Sotenäs kommun har lagt ut på hemsidan, Facebook och Sotenet under januari - mars 2020.

Mars 2020

Publicerad 2020-03-31:

Distansundervisning för vuxenstuderande

Distansundervisning för Vuxenutbildningen, Svenska för invandrare (SFI) och Sotenäs Gymnasieskola förlängs till och med sista april. Öppna förskolans verksamhet på Familjecentralen samt kommunens Idrottshallar/gymnastiksalar är stängda till och med sista april. Detta enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten, se krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Publicerad 2020-03-30:

Hur kan vi stötta dig som lokal företagare?

Från kommunens sida ser vi mycket allvarligt på följderna av Coronapandemin och överväger hela tiden möjligheter att i det kritiska läget underlätta för de lokala företagen. Vi följer utvecklingen och reviderar våra insatser utifrån vad som händer under pandemin.

För att kunna göra rätt insatser så genomför vi en snabb kartläggning av hur företagen påverkas av situationen både nu och framåt. Det gör vi genom att fråga företagen själva genom en enkät som skickas ut på måndagen den 30 mars. Era svar är mycket värdefulla!


Enkätsvaren kommer att ge oss underlag för hur vi ska fortsätta jobba för att stödja det lokala näringslivet, säger näringslivsutvecklare Micael Gustafsson.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kommunrehab tillverkar visir

Nu har kommunrehab tillverkat närmare 200 engångsvisir som ska användas inom hemtjänsten och de särskilda boendena!

”Vårdhygienen inom NU-sjukvården säger att man ska använda visir och engångsförkläde, men visir har vi haft ont om. Därför har vi nu tillverkat en prototyp själva. Vår vaktmästare och chaufför hittade skumgummi hos Sotenäs Trä, som vi behövde som distans för att visiren inte skulle sitta för tätt mot ansiktet och imma igen. Sedan var det bara att sätta igång!” berättar Birgitta Cederberg, enhetschef vid kommunrehab och sjuksköterskeenheten.
Nu finns det alltså en mängd visir för hemtjänsten och de särskilda boendena, men eftersom de är engångsvisir kan det komma att behövas fler.
”Andra medarbetare inom kommunen har sagt att de kan sätta sig och göra visir och den hjälpen tas givetvis tacksamt emot” säger Birgitta Cederberg.

Publicerad 2020-03-28:

Tillställningar max 50 deltagare

Från och med imorgon söndag 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet har fattats av regeringen. Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad 2020-03-27:

Västtrafik

Med anledning av corona-virusets spridning och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gått ut med för att förhindra smittspridning genomför Västtrafik nu förändringar inom färdtjänst och sjukresor.
Beslutet innebär att så kallad ensamåkning införs inom denna trafik, där resenärerna ofta tillhör riskgruppen. Resorna kommer alltså inte samordnas på det sätt som normalt sker. Varje resenär beställer sin resa som vanligt, men reser ensam i fordonet. Det gör att Västtrafik på ett bättre sätt uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer och minskar risken för smittspridning för både förare och resenär.

Publicerad 2020-03-26:

Nekar delårsboende hemtjänst

Idag har omsorgsnämnden tagit beslut att neka delårsboende hemtjänst då kommunen behöver säkra vården för de fastboende Sotenäsborna först och främst. Kommunens omsorgspersonal behöver också skyddas från mer smitta och högre arbetsbelastning. (se ovanstående film med kommunstyrelsens ordförande).

Publicerad: 2020-03-25

Folkhälsomyndighetens nya regler för restauranger

Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar.

Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away i föreskriften.

Tisdagen den 24 mars 2020 gick Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ut med en ny föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer.

Här kommer ett förtydligande från Livsmedelsverket om vad som gäller, informationen kommer att uppdateras kontinuerligt allt eftersom nya direktiv kommer från myndigheterna:

Den nya föreskriften ska förhindra trängsel mellan människor, men den ska inte utläsas som ett förbud mot bufféserveringar. För att hålla en bufféservering öppen måste företagaren uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Publicerad: 2020-03-24

Åtgärder för att stötta näringslivet

Många effekter av covid-19 drabbar näringslivet och besöksnäringen särskilt hårt.

Där har många aktörer framfört önskemål och krav på lättnader för företagare till kommunen.

Sotenäs kommun har den 20 mars beslutat enligt nedan för att stärka företagens likviditet och situation.

 • Ge anstånd på betalningstider för tillsynsavgifter till exempel gällande livsmedel, brandstillsyn, miljö, serveringstillstånd samt tobak och folköl.
 • Ge anstånd på betalningstider på hyra i lokaler samt upplåtelse av offentlig plats
 • Tillsynsbesök görs efter dialog, för att undvika smittspridningoch bästa möjliga rådgivning
 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Fakturor kommer att skickas ut och granskningar genomföras enligt nedan. Betaldag för fakturor utställda efter 2020-03-20 kommer att flyttas fram till 2020-09-30.


Läs mer om Regering/riksdag krispaket till näringslivet Öppnas i nytt fönster.

Grön bil för barn packad med papplådor

Publicerad: 2020-03-23

Boklevereras till din bil

Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Därför har Kungshamns bibliotek infört en ny service till våra låntagare. Om du tillhör en riskgrupp, eller är över 70 år, så kan du få dina böcker levererade till din bil på Postens gamla parkering, bakom Systembolaget.

 

Så här går det till

 • Beställ som vanligt via bibliotek.ranrike.se, eller ring till 072-142 65 25.
 • När din beställning är klar meddelar vi dig via sms, e-post eller brev. (Får du reservationsmeddelanden via brev idag så kan det vara en bra idé att ändra till sms eller e-post för snabbare leverans)
 • Ring eller SMSa när du står på parkeringen och vill hämta dina böcker. Först då lånar vi ut böckerna på ditt lånekort och levererar till parkeringen. (Om du smsar så behöver vi få ditt låntagarID eller lånekortsnummer för att kunna låna ut böckerna på rätt lånekort)

Denna utökade service gäller enbart på Kungshamns bibliotek, under våra bemannade öppettider.

Publicerad: 2020-03-20

Tänk över om resan verkligen är nödvändig

Folkhälsomyndigheten uppmanar till försiktighet med resande även inom landet. All bör tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.
Läs mer här: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2020-03-18

Uppdaterad information angående coronaviruset

Här lägger vi ut aktuell information och rekommendationer från myndigheter angående coronaviruset.

Allt eftersom nya inlägg skrivs flyttar vi äldre information längre ned på sidan, se under Kalendarium.


Familjecentralen, Idrottshallen och fritidsgårdarna

Från och med torsdagen den 19 mars, stänger vi den öppna verksamheten på Famlijecentralen i Hunnebostrand, Idrottshallen i Kungshamn och fritidsgårdarna tillsvidarel.


Information från Polisen

Viktigt meddelande!

Polisen varnar för bedragare.
Bedragarna kontaktar äldre personer och erbjuder hjälp med att handla och genomföra coronaprover mot bankuppgifter. Folkhälsomyndigheten ber ALDRIG om bankuppgifter.

Lämna aldrig ut kort eller koder till okända som erbjuder sig att till exempel handla. Läs mer på polisens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Information från Folhälsomyndigheten

Information från Folhälsomyndigheten 18 mars 2020

Publicerad: 2020-03-17

Distansundervisning för vuxenstuderande

Från och med onsdagen den 18 mars, kommer Vuxenutbildningen, Svenska för invandrare (SFI) och Sotenäs Gymnasieskola, studera på distans i 2 veckor. Enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten, se krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2020-03-16

Ny fas kräver nya insatser mot covid-19

I ett myndighetsmeddelande den 15 mars informerades om att arbetet med att bromsa spridningen av covid-19 i samhället går in i en ny fas, som kräver andra insatser än tidigare. Fokus ligger nu på att fördröja smittspridning i befolkningen, och samtidigt på att skydda de äldsta och sköraste mot sjukdomen.

Publicerad: 2020-03-15

Avstå från icke nödvändiga utlandsresor

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi och att sjukdomen finns eller snart kommer att finnas i alla världsdelar och kommer sannolikt att drabba alla världens länder. Ett omfattande konsulärt arbete pågår med anledning av det nya coronaviruset.

UD arbetar dygnet runt med frågor som rör coronautbrottet, inte minst genom att besvara samtal från allmänheten.

Läs mer på: www.ud.se Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2020-03-14

Resor

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.


Publicerad: 2020-03-14

Var källkritisk i sociala medier

Just nu florerar ogrundade rykten i sociala medier om covid-19 i Sotenäs kommun.

Sotenäs kommun vill påminna om vikten att vara källkritisk och söka information från officiella källor. Vi hänvisar till www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.


Sotenäs politiska ledning och kommunledning följer utvecklingen av covid-19 noga varje dag.

 

Några åtgärder som hittills vidtagits av kommunledningen:

 1. En pandemigrupp har bildats. Den leds av personalchef och består av bland andra säkerhetssamordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, kommunikationsansvarig och representanter från våra miljö- och städenheter bland andra. Pandemigruppen sammanträder och diskuterar åtgärder för att säkerställa att inte smittspridning sker i kommunen.
 2. Flera gånger i veckan deltar säkerhetssamordnare och andra kommunrepresentanter i telefonkonferenser med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare för att få information om läget lokalt, regionalt och nationellt och vilka åtgärder som behöver vidtas.
 3. Basala handhygiensrutiner råder överallt i kommunens verksamheter.
 4. Det råder besöksförbud på kommunens äldreboenden. Detta för att skydda dem i vårt samhälle som löper risk att bli allvarligt drabbade om de smittas.

Sotenäs kommun vill slutligen återigen uppmana till källkritik. Sotenäs kommun har upprättat en sida på sin hemsida med säkerställd information och länkar till officiella myndigheter: http://bit.ly/38m65Oq Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2020-03-13

När smittar man?
Hur länge ska man stanna hemma?
Vad ska man göra om man känner sig sjuk?
När ska man kontakta vården?


Biträdande smittskyddsläkare Gunilla Ockborn går igenom det viktigaste, utifrån aktuellt läge 13 mars 2020, när det gäller coronavirussjukdomen covid-19. Och grundråden är som alltid:
* Stanna hemma om du är sjuk
* Ha god handhygien
* Nys och hosta i armvecket
* Undvik att röra ögon, näsa och mun


Publicerad: 2020-03-12

Besöksförbud

Från och med torsdag, den 12 mars, inför omsorgsförvaltningen besöksförbud på kommunens särskilda boende för äldre, det vill säga Kvarnbergshemmet och Hunnebohemmet.
Beslutet är en försiktighetsåtgärd med anledning av det nya coronaviruset covid-19. Besöksförbudet gäller tills vidare och omfattar alla besökare för att minimera risken för smittspridning.

 

Omsorgsförvaltningen följer noga utvecklingen av coronaviruset och besöksförbudet är en av flera försiktighetsåtgärder. Direktiv har även gått ut till medarbetare inom Sotenäs kommun och endast frisk personal får komma in på våra särskilda boenden för äldre.
Besöksförbudet omfattar inte LSS-boenden eller trygghetsboende, där boendet är att betrakta som ett eget boende.

 

Från och med nu får personal inom omsorgsförvaltningen heller inte delta i mässor, konferenser eller utbildningar, såvida man inte kan delta digitalt. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2020-03-11

Pandemi

WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi och att sjukdomen finns eller snart kommer att finnas i alla världsdelar och kommer sannolikt att drabba alla världens länder. Ett omfattande konsulärt arbete pågår med anledning av det nya coronaviruset.

UD arbetar dygnet runt med frågor som rör coronautbrottet, inte minst genom att besvara samtal från allmänheten.

Läs mer på: www.ud.se Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2020-03-10

Tecken på samhällsspridning av covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen.

Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.

 

Vad innebär det här?

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Det är viktigt att var och en med symptom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

 

Folkhälsomyndigheten har släppt mycket viktig information om coronaviruset. Sotenäs kommun uppmanar alla sina invånare och besökare att läsa deras inlägg noga. Har du allmänna frågor om coronaviruset och sjukdomen Covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Till nyheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Internt direktiv med anledning av coronaviruset, Sotenet

Med anledning av coronaviruset har Sotenäs kommun tagit en gemensam ställning till hur vi ska agera.

Syftet med dessa direktiv är att vi ska ha ett gemensamt förhållningssätt till hur vi inom kommunen bemöter eventuella uppkomna situationer kring coronaviruset.
Direktivet kommer uppdateras varje vecka och/eller vid behov.

Publicerad: 2020-03-05

Personer som har rest i de utsatta områdena och uppvisar symptom ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177.

Publicerad: 2020-03-04

Just nu handlar mycket om coronaviruset, men det är också förkylningstider. Här kommer lite goda tips och råd.

 • Tvätta händerna ofta
 • Nys i armvecket
 • Stanna hemma om du är sjuk


Publicerad: 2020-03-04

Kommunens pandemigrupp

En pandemigrupp har bildats, första mötet är den 5 mars. Den leds av personalchef och består av bland andra säkerhetssamordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, kommunikationsansvarig och representanter från våra miljö- och städenheter bland andra. Pandemigruppen sammanträder och diskuterar åtgärder för att säkerställa att inte smittspridning sker i kommunen.

 

Flera gånger i veckan deltar säkerhetssamordnare och andra kommunrepresentanter i telefonkonferenser och pressträffar med Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten samt Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare för att få information om läget lokalt, regionalt och nationellt och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Publicerad: 2020-03-03

Chefsmöte med tanke på Coronaviruset

Idag tisdag den 3 mars har kommunchefens ledningsgrupp haft möte och diskuterat Sotenäs kommuns pandemiplan. Det är en plan som träder i kraft när en smitta konstaterats som smittar människor i hela världen, det vill säga coronaviruset covid-19.

 

Kommunchefen, förvaltningschefer och räddningschef, som ingår i ledningsgruppen, har försäkrat sig om att kommunens olika funktioner har tillräcklig beredskap och kapacitet.

Sotenäs kommun följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Februari 2020

Publicerad 2020-02-27:

Riktlinjer för resor pga Coronaviruset, Sotenet

På grund av Coronaviruset ska tjänsteresor utomlands undvikas.

Vi bör även vara restriktiva vid tjänsteresor inom landet. Går det att använda andra mötesformer än fysiska möten bör dessa användas.

Vid privata utomlandsresor bör du ta del av Folkhälsomyndighetens smittskyddsråd som du kan läsa här. Länk till annan webbplats.

Januari 2020

Publicerad 2020-01-29:

Angående coronaviruset

Med anledning av utbrottet av coronaviruset i Kina följer Sotenäs kommun mycket noga utvecklingen.

"Vi följer de säkerhetsrutiner som vi har och uppdaterar våra smittskyddsplaner" säger vårt kommunalråd Mats Abrahamsson.
Efter kontakt med Tjänsteman i beredskap på Västra Götalandsregionen hänvisar vi till följande länkar:

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vårdguiden1177.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

UD Länk till annan webbplats.

WHO Länk till annan webbplats.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll