Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Samhällsskydd och beredskap

Nödvatten

Foto: Thomas Henriksson, MSB

 

Så här jobbar Sotenäs kommun

Om och när något händer är vi förberedda för att hantera krisen. Vi övar olika krisscenarier regelbundet. Sotenäs kommun har det övergripande ansvaret för att hantera samordning av samhällsstörningar i kommunen.


Kommunen samverkar löpande med andra samhällsaktörer, såsom andra kommuner, Länsstyrelsen Västra Götaland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt polisen.


Sotenäs kommun arbetar både med krisberedskap och med det civila försvaret. I nuläget följer vi noggrant händelseutvecklingen i vår omvärld, deltar i regional och nationell samverkan med fokus på säkerhets- och flyktingfrågor.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll