Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Riksfärdtjänst

Om du vill åka utanför Sotenäs kommuns tillämpningsområde för färdtjänst, vilket innefattar hela Västra Götaland, kan du ansöka om riksfärdtjänst. Till skillnad från kommunal färdtjänst beviljas inte riksfärdtjänst över tid, utan för enskilda resor.


Rätt till färdtjänst ger inte alltid rätt till riksfärdtjänst, då kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.


Riksfärdtjänstresa kan beviljas till den som på grund av stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala reskostnader eller utan ledsagare. Syftet med resan ska vara rekreation, fritidssysselsättning eller enskild angelägenhet.


Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt. En resa med riksfärdtjänst kan göras med allmänna kommunikationer (tåg, flyg, båt eller buss), taxi eller med särskilt anpassat fordon. Funktionsnedsättningens svårighetsgrad och de allmänna kommunikationernas utformning avgör vilket färdsätt som beviljas.


Kan du resa med allmänna kommunikationer med hjälp av ledsagare beviljas detta resesättet i första hand. Riksfärdtjänst med personbil eller specialfordon beviljas endast om utredningen visar att du på grund av din funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kommunikationer med hjälp av ledsagare eller att detta är det minst kostsamma färdsättet för huvudmannen.


Ibland beviljas riksfärdtjänst bara för en del av resan och ibland beviljas riksfärdtjänst i kombination med allmänna kommunikationer och anslutningsresor med bil eller specialfordon


Ansökan ska vara färdtjänsthandläggaren tillhanda senast 14 vardagar innan planerad resa. Vid jul- eller nyårsresor görs ansökan en månad innan avresa.

 

OBS. Från och med mars 2024 ska riksfärdtjänstresa med taxi beställas hos Västtrafiks beställningscentral senast 2 dagar före avresa.

 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kommunens färdtjänsthandläggare.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Elin Stolt

Färdtjänsthandläggare


elin.stolt@sotenas.se

0523 - 66 47 28

Västtrafiks Beställningscentral


020 – 91 90 90

www.vasttrafik.se/bokaresa