Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Missbruk och beroende

Man vid bord med vin och vinglas

Individ- och familjeomsorgen arbetar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och narkotika. Du som vill få information, råd, stöd eller hjälp i missbruks- eller beroendefrågor kan vända dig till oss. Allt stöd baseras på respekt för den enskilde.

 

Har du eller en närstående en beroendeproblematik?

Alkohol, droger och andra beroenden påverkar ditt och omgivningens liv negativt. Är du orolig för ditt eget beroende eller någon annan person i din närhets beroende? Då kan du vända dig till Individ- och familjeomsorgen för att få hjälp och stöd.

Hur vet jag om jag eller en anhörig har ett beroende?

Till höger på denna sida hittar du länkar till sidor där du kan läsa om riskbruk, missbruk och beroende. Du kan även testa om du själv är i riskzonen för riskbruk eller att hamna i missbruk och beroende.

Vad kan jag få för hjälp?

Hjälp och stöd till ungdomar och vuxna med missbruksproblematik sker i första hand på hemmaplan genom uppdrag som har förmedlats av en handläggare i socialtjänsten. Om öppenvårdsinsatserna inte är tillräckliga kan det bli aktuellt med vård på behandlingshem under en period.

Anmälan om oro

Om du känner oro för någon persons beroende eller missbruk kan du anmäla det till Individ- och familjeomsorgen.

 

Du kan göra en orosanmälan muntligt eller skrifttligt. Om du vill göra det skriftligt kan du använda den blankett som finns på denna sida.

 

Efter kontorstid kan du kontakta Sociala jouren som tar hand om akuta socialtjänstärenden när Individ- och familjeomsorgen har stängt.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll