Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Invandring och integration

Närbild på jordglob.

Integration

Här finns information till dig som har fått ett uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen och Sotenäs kommun kan stötta dig med följande:


Arbetsförmedlingen

  • ansvarar för att samordna de insatser och aktiviteter för vuxna som behövs för att de ska kunna etablera sig i samhället
  • beslutar om ersättning

Kommunens ansvar

  • ansvarar för praktisk hjälp i samband med bosättning
  • undervisning i svenska för invandrare samt samhällsorientering
  • utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till annan statlig ersättning
  • förskola, skola och fritidshem
  • socialt stöd och service.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll