Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag där syftet är att ge människor med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.


Vem är berättigad?

Om du på grund av varaktig sjukdom eller varaktig funktionsnedsättning behöver få din bostad anpassad kan du söka bidrag hos kommunen. Bidrag ges endast till permanenthus och enbart till personer som är folkbokförda (tidigare mantalskriven) i kommunen. Om man flyttar inom eller till kommunen är det viktigt att välja bostad med stor omsorg enligt 9§ i Lagen om bostadsanpassningsbidrag.


Så används bidraget

Bidraget används till nödvändiga anpassningar av bostadens fasta funktioner. Anpassningen ska ha en klar koppling till funktionsnedsättningen. Bidrag lämnas inte om de åtgärder du söker för behöver vidtas av andra skäl än funktionsnedsättning till exempel renovering av en bostad.


Några exempel på bostadsanpassning inomhus är att utjämna eller ta bort trösklar, bredda dörrar, anordna duschplats istället för badkar, montera spisvakt, sätt in specialhissar samt förstärka belysningen. Exempel på bostadsanpassningar utomhus kan vara ramper eller specialhiss.


För att bevilja spisvakt ska någon av följande förutsättningar finnas:

  • Sökanden ska vara utredd eller vara under utredning hos läkare för minnesproblematik
  • Sökanden ska ha en dokumenterad minnesskada med dokumenterad minnesnedsättning
  • Ett allvarligt tillbud ska ha inträffat som kan verifieras av hemtjänst eller sjukvård

Kraftig oro hos närstående eller anhörig är inte tillräckliga skäl för att bevilja bostadsanpassningsbidrag för spisvakt.


Ansökan

Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner har en gemensam bostadsanpassningsenhet, där handläggningen av ärenden avseende bostadsanpassningsbidrag sker.

 

Ansökan lämnas skriftligt på en särskild blankett som sänds till kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag. Till ansökan ska bifogas ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker funktionsnedsättningen och att åtgärderna är nödvändiga.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Lars Gustafsson

Bostadsanpassningshandläggare

 

lars.gustafsson@lysekil.se

0523 - 61 33 82

håkan von dolwitz

Chef Plan- och byggenheten


hakan.von.dolwitz@sotenas.se

0523 - 66 46 39 

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial